faklmen
30.01.14,11:04
Náš zamestnávateľ ruší pobočku v našom meste a otvára novú v inom meste vzdialenom cca 35km, ale nám sa to kvôli cestovaniu finančne nevyplatí. Má právo nás presunúť alebo keby sme nesúhlasili máme nárok na odstupné? Poprípade aké máme možnosti ?
Tweety
30.01.14,10:28
To rušenie prevádzky, to sú organizačné dôvody, pre ktoré je možné dať zamestnancovi výpoveď podľa §63 ZP. Ak chcete pracovať ďalej, s presunom musíte samozrejme súhlasiť. Pri skončení PP podľa tohoto § 63 odst. 1 je nárok na odstupné.
§ 63
Výpoveď daná zamestnávateľom
(1) Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak

a) sa zrušuje alebo premiestňuje zamestnávateľ alebo jeho časť,
a) sa zamestnávateľ alebo jeho časť
1. zrušuje alebo
2. premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce,
faklmen
30.01.14,12:41
Takze ak nebudeme suhlasit so zmenou miesta prace, musi nam dat zamestnavatel vypoved podla § 63? teda s odstupnym?
Tweety
30.01.14,12:42
Ttak, ak dá výpoveď preto, že ruší prevádzku, ale PP môže skončíť aj dohodou z organiz.. dôvodov, alebo výpoveďou zo strany zamestnanca,
Nnika
30.01.14,13:34
Ako máte špecifikované miesto výkonu práce v pracovnej zmluve?