petkor
30.01.14,18:20
Štatutár, konateľ a zároveň spoločník - pomenujme ho napr. Peter - (49% podiel) je zamestnancom spoločnosti A. Zvyšný 51% podiel v tejto spoločnosti vlastní spoločnosť B, kde je zároveň Peter 100% vlastníkom, ale nie je tu zamestnaný. Treba alebo netreba ho odhlásiť z GF?
Mila123
30.01.14,19:25
nie, v tomto prípade nie je potreba odhlásiť z GP
petkor
30.01.14,19:35
Ďakujem pekne, aj som si tak myslela, len som sa chcela uistiť.