lub3033
01.02.14,22:38
Ak je zmluva o dielo podpísaná v roku 2013 a podľa nej sa dodávateľ zaväzuje dodať dielo najneskôr do 31.3.2014, je tam nejaká možnosť ako to dať do nákladov roku 2013? Ďakujem za rady.
Mila123
01.02.14,22:42
o aké dielo sa jedná?
lub3033
02.02.14,13:43
navrhárske a krajčírske práce
Tita
08.03.14,14:46
a ak ide o práce, ktoré sú vykonávané a vyplatené v roku 2014 ale dielom je spracovanie uzávierky za rok 2013, je potrebné zmluvu do nákladov zaúčtovať k 31.12.2013 napr Interným dokladom?
lub3033
09.03.14,22:45
V tomto prípade by som to dala do nákladov 2013 cez tvorbu rezervy.