Banská Štiavnica
02.02.14,08:46
Zamestnancovi bola nesprávne vyplácaná mzda. Vznikol preplatok na mzde, odvody ...

Môžem mu tento preplatok zraziť zo mzdy na základe Dohody o zrážkach zo mzdy, resp. splátkovom kalendári., samozrejme s jeho súhlasom.

Zaujímalo by ma za aké dlhé obdobie dozadu môžem tak urobiť?

Rieši takéto situácie ZP?
Mila123
02.02.14,08:52
prečo vznikol nedoplatok?
Tweety
02.02.14,09:38
Preplatok, čiže ste mu vyplácali vyššiu mzdu, ako mal mať? Veď mzda sa vypláca podľa presných podmienok v PZ. Upresni.
Banská Štiavnica
Áno, v PZ je nárokovosť na pohyblivú zložku mzdy, ale neboli krátené z titulu napr.. dovolenky, doprovod k lekárovi a pod
Kedže ide o rok 2013, toto by som ošetrila cez ID, pretože boli zaúčtované vyššie náklady. Takže vyčíslliť rozdiel, ten zaúčtovať cez ID a až tak pristúpiť k oprave HM v roku 2014.
Neide tu o klasickú zrážku zo mzdy, kde musí byť súhlas zamestnanca. Je to oprava mzdy.
Banská Štiavnica
02.02.14,09:43
Áno, v PZ je nárokovosť na pohyblivú zložku mzdy, ale neboli krátené z titulu napr.. dovolenky, doprovod k lekárovi a pod.
Tweety
02.02.14,10:33
doplnila som príspevok