katkarbk
02.02.14,11:57
Firma uzavrela so zamestnancom od 01.01.2014 PP na dobu určitú s 3 mesačnou skúšobnou dobou. 24.1.2014 prišiel zamestnanec s dohodou o ukonč. PP k tomuto dátumu podľa §60 ZP, zamestnávateľ mu ju podpísal, odhlásil ho k 24.1.2014 z poisťovní. 28.1.2014 obdržal od zamestnanca zásielku s lístkom PN, ktorá začala dňa 27.01.2014, teda už po ukončení PP. Vzťahuje sa na neho v tomto prípade ochranná doba?
Katy a R
02.02.14,11:01
samozrejme - OL je 7 dňová. Nemocenské mu platí od prvého dňa SP.
Len zamestnanec to už mal sám tam poslať. Ale ak ti to nerobí problém pošli to zaňho;) .. a upozorni ho, nech si už prípadné ďalšie trvanie rieši sám v SP
katkarbk
02.02.14,11:05
Ďakujem veľmi pekne.