Daduš K
04.02.14,14:14
Dobrý. Mám taký prípad. Zaplatili sme kauciu na prenájom debnenia. Bol nám vyúčtovaný nájom debnenia a v ňom odpočet zaplatenej kaucie. Je to tak správne? Kaucia bolo zaplatená pre prípad poškodenia, to debnenie je vratný materiál, používa sa pri betonovaní.
Tweety
04.02.14,14:18
AK to bola kaucia zaplatená pre prípad poškodenia a nájom trvá aj naďalej, nemala byť odpočítaná. Zrejme to brali ako klasickú zálohu na dodanie služby.