Ariadna_8
07.02.14,07:10
Podľa zákona môžem dostať kredity za štátnu jazykovú skúšku. Zákon však neuvádza či je to základná alebo všeobecná skúška. ( rozdiel medzi úrovňou B2 alebo C1-C2). Mám cambridge certifikát z anglického jazyka na úrovni B2. Je to dostačujúce na získanie kreditov?