eviketa
08.10.04,14:04
Poradí niekto ? FO účtujúca v JU vlastní loď, má ju v majetku. Robí ňou okužné plavby po Dunaji a eviduje to ako svoj príjem. Musí používať ERP ? Môžem drobné náklady na lodenicu (klince,farbu a pod.) dať do nákladov, hoci lodenica nie je v majetku firmy ?
Ďakujem
accad
08.10.04,15:23
Pod pojmom lodenica rozumieš prístrešok pre loď? Ak áno, tak ide o vlastný majetok alebo prenájom? Vlastný majetok všetko čo súvisí s opravou (farby, klince) priamo do nákladov. Ak ide o prenajatý priestor, tak by v zmluve mala byť formulka, že výdavky na drobnú údržbu do cca ...Sk, ide na Vaše náklady a na základe toho to môže ísť opäť do nákladov. Na to či pri vyhliadkových plavbách je potrebné používať ERP sa treba pozrieť do zoznamu činnosti podliehajúcich ERP.
Až pri spätnom prečítaní otázky som si všimla, že je tam už uvedené, že nejde o vlastný majetok. Takže platí text pre prenajatý majetok.
eviketa
08.10.04,16:57
No tá lodenica je vlastne nieaky dok, kde tá loď parkuje. Je to jeho súkromný majetok, takže asi by bolo treba urobiť nieaku zmluvičku, že sám sebe bezodplatne prenájíma lodenicu ?
accad
09.10.04,15:33
Ja by som bola za takúto zmluvu, aby ste teito výdavky mali niečím kryté.