Mirka2014
12.02.14,13:52
ako je to s príplatkami učiteľov? osobný, kreditový, za riadenie a pod. ,,počítajú sa percentom z tarifného platu. a tým že sa k 1.1.2014 platy zvyšovali zvyšujú sa aj tieto príplatky? napr. kreditový priznaný k 1.11.2013 vo výške 6% tar. platu v roku 2013, bude od januára prepočítaný s tar. platom v roku 2014?? jedná sa mi o platové dekréty,,, teda aké sumy tam písať pri zvýšení platov k 1.1.?
ivuliatko
12.02.14,19:12
Áno, kreditový príplatok je prepočítaný podľa nových taríf, teda sa zvyšuje.
Mirka2014
12.02.14,19:46
a ostatné, ako napr. osobný, či za činnosť triedneho učiteľa?? tie sa tiež menia? teda ich výška?
prstienok
12.02.14,19:52
osobné nariaďuje zamestnávateľ, podľa svojej vôle, čiže môže a nemusí sa meniť - podľa jeho uváženia.... prepočítavajú sa všetky zložky platu, teda od zvýšenia tarify, triednictva, kreditových príplatkov....
Mirka2014
12.02.14,19:55
čiže jediný, ktorý sa nemení (resp. ho nariaduje nadriadený) je osobný? všetky ostatné sa po zvýšení tarify prepočítajú novou tarifou??