M3G
08.10.04,17:56
Ak by sa niekto potreboval zaregistrovať za platiteľa DPH v inom členskom štáte, tu je odkaz na ďalšie odkazy:
http://www.etrend.sk/generate_page.php?page_id=35891&tlac=T
ricij
15.10.04,11:34
To je zvláštne. Sme platitelia v Nemecku a príslušný úrad je Finazamt Chemnitz Süd. Je niekto z Vás platiteľom DPH v Nemecku aby sme si vymenili skúsenosti?