maculienka20
14.02.14,12:21
Mám dodací list vystavený na firmu v PL(registrácia pre DPH v PL), mala by som vystaviť faktúru na túto istú firmu v PL, ale tovar posielame do Nitry (iná firma registrovaná na Slov) to znamená, že tovar neopustí SR.......ako správne vystaviť fa, aby to bolo správne ?
KloferHladny
14.02.14,13:38
Miestom dodania je SR. Na faktúre uvediete identifikačné údaje Poľskej firmy a predáte v režime "tuzemské dodanie". Na dodaný tovar uplatníte tuzemskú DPH. A myslím si že aj v prípade dodávky tovarov u ktorých sa uplatňuje tuzemský prenos daňovej povinnosti podľa §69 nakoľko príjemca nie je osobou registrovanou pre DPH v SR.
maculienka20
14.02.14,14:06
To znamená, že vystavím faktúru na poľskú fimu registrovanú pod poľským IČ DPH a faktúra bude s 20% daňou?? ako to dám do dph? dám to medzi predaj na slovensku do riadkov 3-4 ? alebo ako ste to mysleli s tým prenosom daň. povinnosti?
KloferHladny
14.02.14,15:12
Dáte to do riadkov 3 a 4 (alebo 1 a 2 ak 10%). Tuzemský prenos daňovej povinnosti = napr od 01.01.2014 dodávka mobilných telefónov nad 5000 EUR.
maculienka20
14.02.14,15:26
sú to také gumové kolieska (tesnenia), to je klasický produkt...dávali by ste to aj do KV?