baška41
14.02.14,13:38
veronikasad
14.02.14,13:40
Nemôžeš robiť ročné zúčtovanie dane, musíš podať DP typu A, kde zahrnieš aj príjmy z ČR (uplatníš metodu vyňatia príjmov)