Krisstina
14.02.14,13:56
Dobrý deň,
naša firma eviduje faktúry za tovar - oceľ, kovové časti, tyče a pod., podľa Zákona o dani z pridanej hodnoty § 69, ods. 12 písmena f až i, sa povinnosť platiť daň prenáša z dodávateľa na príjemcu keď suma základu presiahne 5 000 EUR. Problém je v tom, že jedni nám aj sumu za dopravu oslobodia od DPH a druhí nie - teda je tam DPH len za dopravné. Ako to je správne? Ďakujem
KloferHladny
14.02.14,14:34
V pokynoch s FS je odvolávka na § 22 .. do základu dane sa zahŕňajú aj náklady na ... prepravu .... Problém pri "čistej" dodávke tovaru podliehajúceho režimu § 69 až taký veľký nie je = ak je všetko bez dane, potom aj doprava je bez dane (tak to platí). Ovšem čo ak na jednej faktúre je tovar v režime § 69 (0% sadzba = prenos DP) a súčasne tovar kde daň platí dodávateľ (20% sadzba). Ako to rozpočítať ? FS hovorí že pomerne. Ale pomerne podľa čoho ? Ceny ? Hmotnosti ? Vzdialenosti ?
A naviac ak vraj doprava je fakturovaná osobitne, potom ide v režime 20% DPH (odpoveď z FS). Záver: Ak je celá faktúra 0% - potom doprava = 0%, ak je čiastočne 0% a čiastočne 20%, potom aj doprava má byť (nejako) rozpočítaná, ak je doprava takéhoto tovaru fakturovaná osobitne samostatným dokladom, potom 20%