enya63
14.02.14,18:00
Manželka bola dočasne práceneschopná od januára 2013, no od 30.9.2013 je už evidovaná na úrade práce. Chápem správne: môžem si uplatniť nezdaniteľnú časť len za každý začatý mesiac čo bola na úrade práce to znamená 3x311,32=933,96 od ktorého odpočítam dávku v nezamestnanosti, ktorá predstavuje jej príjem? Odrátam od toho aj nemocenské čo dovtedy poberala?Neuplatňujem si predsa NČ za celý rok.
Anik
14.02.14,18:19
z odpočítateľnej celoročnej položky odrátaš všetky vlastné príjmy manželky - (PN + dávku v nezamestnanosti čo zostane z príjmu vydelíš 12 a vynásobíš 3
enya63
14.02.14,19:02
Ďakujem, a v tomto roku bude uznaná za invalidnú na 70%. Aj invalidný dôchodok bude jej príjem?
Tweety
14.02.14,19:02
Ďakujem, a v tomto roku bude uznaná za invalidnú na 70%. Aj invalidný dôchodok bude jej príjem?
ÁNo, počíta sa do vlastného príjmu manželky.