Lusinda1
14.02.14,23:04
V roku 2014 som vytvorila rezervný fond vo výške 5% z čistého zisku, avšak ešte nedosiahol 10% zo ZI. Môžem ho už v roku vytvorenia (teda v 2014) použiť na úhradu straty minulých rokov?