dobrava
15.02.14,13:19
Manžel - SZČO. Manželka: január-február 2013 vedená na ÚP, marec2013-zamestnaná v št.službe na prac. zmluvu, apríl-december 2013-vedená na ÚP, pracuje však v rámci nár.projektu a má vyplatený príspevok vo výške živ.minima.
1. Môže si manžel SZČO uplatniť na manželku NČZD? Za vlastný príjem manželky sa v tomto prípade počíta vyplatená mzda v št.službe mínus zdrav.a soc.odvody a vyplatený príspevok z ÚP?
2. Môže si ZÁROVEŇ sama /manželka/ podať DP A a čo má v tomto prípade uviesť, aké príjmy?
3. Čo by bolo vhodnejšie, alebo môže použiť obe varianty?
Ďakujem.
Anik
15.02.14,14:07
2, manželka si môže podať DP typ A je zdaniteľným príjmom bude vlastne ten 1 mesiac v štátnej správe - ak zaplatila daň oplatí sa jej to podať ak daň neplatila neoplatí sa podať jej DP - ak jej príjem v čistom bol vyšší ako 311,33 za mesiac tak jej určite stiahli aj nejakú daň

3. Môžte použiť obe varianty za predpokladu , že Ti z jej vlastného príjmu ešte vyjde niečo na uplatnenie NČ - môžte si uplatniť len alikvôtnu časť za mesiace, kedy splňala podmienku evidencie ÚP k 1. dňu v mesiaci.

Jej vlastný príjem je vlastne všetko čo mala vyplatené aj príjem zo štátnej služby-- zapl. odvody aj príjem z dobrovoľníckej činnosti ak mala len tieto 2 druhy príjmu
dobrava
15.02.14,15:15
K 2: ...ak zaplatila daň - no hádam jej príjem zdanili pri výplate, alebo to mohlo byť aj inak?
K 3: Takže si nemôže uplatniť celú nezdaniteľnú časť, len tých 11 mesiacov, ktoré bola evidovaná na ÚP?Ďakujem.
Anik
15.02.14,16:08
ona vo svojom DP si samozrejme uplatňuje celú nezdaniteľnú čiastku
Manžel len rozdiel nezdaniteľnej čiastky a k tom ešte alikvôtnu časť kde sú splnené podmienky zo zákona - píšeš že 11 mesiacov - bola vždy k 1. na ÚP ? Prac. pomer trval od 1.3-31.3 ?
to či jej zdanili záleží od toho či mala podpísané vyhlásenie a tiež od toho aká bola výška príjmu za ten mesiac samozrejme ak výška jej príjmu bola nad 311,33 v čistom tak to určite aj zdanili