JankaO
15.02.14,16:54
Ako mám chápať tieto zverejnené údaje z Metodického usmernenia ?...citujem:
Minimálna výška dane
§ 46 ZDP
50% sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a) ZDP (zo sumy 3
803, 33 €)
1 901, 67 €

(:D)

.........
No ja to chápem tak, že ma to moc metodicky neusmernilo a radšej sa ho držať nebudem :D
Rozalka
15.02.14,17:15
To je nejaký preklep, resp. voľačo vypadlo, namiesto
§ 46 ....50% sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a) ZDP (zo sumy 3803, 33 €) ...1901,67 € asi tam chceli dať
"§ 46 ......16,60
...............alebo celkové zdaniteľné príjmy nepresiahnu 50% sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a) zo sumy 3803,33 € = 1901,67 €"