jmala
15.02.14,17:37
1. Do 31. decembra 2012 som si viedla peňažný denník, v ktorom som mala v rámci výdavkov ovplyvňujúcich ZD (popri inom) aj rubriku „prevádzková réžia“. Od 1. januára 2013 si vediem peňažný denník, v ktorom som si výdavky ovplyvňujúce ZD rozčlenila na zásoby, služby, mzdy, poistné, sociálny fond a ostatné výdavky. Je to tak dobre? V niektorom príspevku som sa totiž dočítala, že takéto rozčlenenie výdavkov ovplyvňujúcich ZD malo byť už aj za rok 2012, teda že pojem „prevádzková réžia“ z účtovného hľadiska zanikol a nemal sa v peňažnom denníku používať už pred 1. januárom 2013. Je tomu tak?

2. Zároveň prosím o radu, kam presne mám v peňažnom denníku zaraďovať tie položky, ktoré som predtým dávala do jednotiacej rubriky „prevádzková réžia“. Konkrétne:

Nákup projektora (za menej ako 300 EUR), USB kľúčov (za menej ako 100 EUR) a nákup nábytku do kancelárie (tiež za menej ako 100 EUR). To mám dať do zásob? Alebo je to (zaradenie podľa daňového priznania) hmotný majetok zaradený do obchodného majetku? Alebo to patrí medzi ostatné výdavky?

Kam mám zaradiť výdavky za pracovné cesty, teda výdavky za nocľažné, cestovné a stravné? Dala som to ako „služby“, ale nie som si tým istá... Plus kam do výdavkov treba dávať osobitné faktúry za ubytovanie?

Dobropis? Tak z tohto som úplne hotová. Je to vôbec výdavok? Niekto mi totiž poradil, že to mám dať ako mínusový príjem, ale mne môj peňažný denník vôbec neumožňuje dávať do rubrík príjmov mínusové hodnoty (mám taký program na peňažný denník, ktorý som si kedysi stiahla práve zo stránky porady). Takže dávam dobropis do rubriky „ostatné výdavky“, ale fakt mi nie je jasné, či pri dobropise ide o výdavok?

Bežné kancelárske potreby, zvýrazňovače, zakladače... (každá položka menej ako 10 EUR). Sú to zásoby? Alebo ostatné výdavky?

Nákup odbornej literatúry pre potreby firmy? To sú tiež zásoby? Alebo ostatné výdavky?

A čo platby za tlač a laminovanie (každá položka tiež menej ako 10 EUR). Sú to služby?

Navyšovanie kreditu na telefón, poplatky za internet a bankové poplatky? Dávam to tiež do služieb. Alebo sa to má dávať v peňažnom denníku inam?

A čo poplatok za osvedčenie podpisov pri podpisovaní firemných dokumentov? To bude asi tiež služba, teda tam som to zaradila, ale nie som si istá.

Prenájmy a nájmy priestorov, poplatky za energie? Prenájmy a nájmy priestorov dávam to do služieb. Ale tými poplatkami za energie nie som si úplne istá...

Viem, že je toho veľmi veľa na čo sa pýtam. Budem však veľmi vďačná za konkrétne zodpovedanie mojich otázok i podotázok, pretože mám z toho úplný hokej... Vopred ĎAKUJEM.
Sarlotka
15.02.14,18:02
jmala
15.02.14,22:48
Vďaka za link. Diskusiu som si pozorne prečítala, niektoré veci sa mi ozrejmili, avšak na viaceré svoje otázky som tam nenašla odpoveď.
avalik
15.02.14,22:59
je dobre si prestudovat aj Postupy uctovania
Sarlotka
15.02.14,23:42
ktoru odpoved ste nenasli dobropis? a aky dobropis vy ste vystavili nejaky dobropis alebo ste ho prijali? ktora polozka vam nie je este jasne z vasich polozenych otazok? ste povinna viest jednoduche uctovnictvo? nepostacuje vam viest len danova evidencia cim by ste si vedeli velmi ulah
cit pracu ?
kukučka
16.02.14,00:23
Nemyslím teraz len pýtajúcu sa, ale dosť často sa tu stretávame
s nedostatkom logiky, zdravého sedliackého rozumu, v účtovníctve sú ďaleko ťažšie, zložitejšie problémy, neviem ako ich budete riešiť.
Treba si prečítať aj odbornú literatúru.
Ako pomôcka by vám malo postačiť základné delenie: hmotné veci, materiál na výrobu = zásoby. Patrí sem materiál priamo vstupujúci do výrobku, ale i ten réžijný, pomocný pri jeho dokončení. Taktiež kancelárske a iné potreby. Ak mi niekto poskytne "prácu", poslúži mi = služba, či je to cestovné, poštovné, telefón, bankové poplatky.
No a bez tých ostatných výdavkov by sa firma zaobišla, ale štát jej ich káže zaplatiť.
Nestačí sa opýtať kam zaúčtovať dobropis, ak nevieme začo je. Nuž snáď najskôr tam, kde bola zaúčtovaná pôvodná faktúra.
Moja odpoveď sa nie všetkým bude páčiť, ale sami tu voláte po lepšom ohodnotení účtovníkov.
No radšej nepokračujem.