nurka
15.02.14,23:17
SZČO žil v spoločnej domácnosti s priateľkou a spoločným dieťaťom celý rok 2013. vznikol mu nárok na DB. Môže si ho uplatnit aj vtedy ak uz od polovice januara 2014 spolu nežijú? ak mu DB patrí aj tak, stačí doložiť rodný list?
avalik
15.02.14,23:20
§ 33
Daňový bonus

(1) Daňovník, ktorý v zdaňovacom období mal zdaniteľné príjmy podľa § 5 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy123) alebo ktorý mal zdaniteľné príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy123) a vykázal základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2, môže si uplatniť daňový bonus v sume 19,32 eura mesačne na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom;57) prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti57) nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu. O sumu daňového bonusu sa znižuje daň.

(5) Daňovníkovi, ktorý vyživuje dieťa len jeden alebo niekoľko kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, možno znížiť daň alebo preddavky na daň z príjmov podľa § 5 len o sumu daňového bonusu podľa odseku 1 za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky na jeho uplatnenie. Daňový bonus možno uplatniť už v kalendárnom mesiaci, v ktorom sa dieťa narodilo alebo v ktorom sa začína sústavná príprava dieťaťa na budúce povolanie, alebo v ktorom bolo osvojené alebo prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu.
nurka
15.02.14,23:24
to o spolocnej domacnosti chapem, ale priatelka od neho odisla aj s dietatom a uz neziju spolu (koniec lasky). tak za 2013 mu patri a potom za 2014 ...sa uvidi?
avalik
15.02.14,23:31
za januar mu vznikol narok, pokial si DB neuplatni matka ... ak od pol. januara uz nemaju spolocnu domacnost, narok mu od februara zanika
nurka
15.02.14,23:34
vdaka. a staci dolozit len rodny list?
avalik
15.02.14,23:41