EKO-HAUS
16.02.14,09:56
V roku 2013 som uzavrela v zmysle zákona 618/2003 (autorský zákon) z RTVS zmluvu o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie. Podľa akého paragrafu mám príjem z tejto zmluvy zdaňovať? A mám nárok na 40 % paušálne výdavky? RTVS mi z príjmu zrazila odvod 2 % do literárneho fondu. Je táto položka daňovým výdavkom ak by som nemala nárok na paušálne výdavky?
Mila123
16.02.14,10:49
máš pridelené dič?
EKO-HAUS
16.02.14,12:07
nie, dič nemám pridelené
Mila123
16.02.14,12:12
tak potom tvoj príjem patrí do § 8 ZDP, bez nároku na paušálne výdavky, môžeš mať výdavky, kt. slúžili na dosiahnutie príjmu (nie na udržanie a zabezpečenie)
podaním DP, ak ti vznikla povinnosť podať DP, ti vzniká nedoplatok na ZP, zaplatením poistného si môžeš ponížiť výdavky, prípadný preplatok na dani ti DU vráti, alebo ak by bol príjem aj tento rok, tak zaplatené poistné si odpočítaj toho roku....
EKO-HAUS
16.02.14,16:08
ďakujem veľmi pekne a tie 2% ktoré išli do literárneho fondu si tento rok nemôžem dať do vývavkov?