enya63
16.02.14,14:42
Vystavili sme fa slovenskému odberateľovi za stavebné práce na nehnuteľnosti v zahraničí. Na fa sme napísali: Miestom dodania služby vzťahujúcej sa na nehnuteľnosť je podľa § 16 ods. 1 zákona o dani z pridanej hodnoty iný členský štát. FA sme vystavili bez DPH. Myslím si, že táto fa do výkazu dph nevstupuje a nebude vstupovať ani do výkazu KV DPH. Domnievam sa spávne? Ak budem vystavovať fa za stavebné alebo iné práce zahraničnému odberateľovi, dph je tiež nula, do priznania DPH mi táto fa nevstupuje,podám len súhrný výkaz DPH a dávam to niekde aj do KV DPH?
Chrusťa
16.02.14,15:33
do KV nevstupuje, iba do suhrnného výkazu. Do KV ju dá príjemca služby