Ludula
16.02.14,17:24
Dobrý večer.
Daňovník si v DP za rok 2012 uplatnil ako príjmy len časť vyčerpanej dotácie z ÚP a preukázatelné výdavky -poistné na SP aZP. DZ mal nulový nakoľko iné príjmy nemal z dôvodu PN až do konca roka . V roku 2013 mal príjmy vo výške 7000 EUR a ostala mu aj nevyčerpaná dotácia z roku 2012 vo výške 2665 EUR. Nakoľko nemá žiadne výdavky len zaplatené poisné na SP a ZP bolo by mu výhodnejšie prejsť na paušálne výdavky. Môže tak urobiť a dať do príjmov sumu 9665 EUR?
učtovníčka
16.02.14,19:15
Myslím že ako príjemca dotácie by nemal robiť paušálne, ale preukázateľné, ako vyplní polročné hlásenie o použití dotácie kde uvádza číslo riadku v peňažnom denníku, alebo u vás sa to nepodáva?
Mila123
16.02.14,19:30
podáva sa všade.....ale v zákone nie je zakázané použiť paušálne výdavky...
pre potreby UPSVa sa urobí tbl.
mondes
16.02.14,19:30
Čo sa týka dotácie, tak sa o tom veľa popísalo, či prijímateľ takejto dotácie si môže alebo nemôže uplatniť paušálne výdavky. Kvôli tým polročným správam, je povinný účtovať v peňažnom denníku, nakoľko v správe musí uviesť poradové číslo v PD, pod ktorým je zaúčtovaný nejaký nákup z dotácie. Teda z pohľadu ÚP nech si všetko zaúčtuje do PD, ale ak tých výdavkov nemá veľa, tak v daňovom priznaní kľudne môže zaškrtnúť, že si uplatňuje paušálne výdavky a k príjmu pripočíta celú nevyčerpanú dotáciu.
Anik
16.02.14,20:02
Teraz niekoľko dní dozadu som čítala zmluvu s ÚP a bola tam klauzula, že sa príjemca dotácie zaväzuje viesť jednoduché účtovníctvo a nemôže použiť paušálne výdavky. Asi by bolo najlepšie pozrieť do predmetnej zmluvy, aby neboli nakoniec prekvapený. Z daňového hľadiska to problém nie je , ale ÚP s tým problém môže mať resp. má
kirka
18.02.14,11:02
Presne tak, doteraz som to našla v každej zmluve s ÚP