andreaPohoda
16.02.14,19:55
Prosím Vás, telefonicky sa mi ohlásili z daňového úradu, že prídu vykonať miestne zisťovanie kontroly daňových priznaní k DPH a súhrnných výkazov k DPH. Aký je rozdiel medzi daňovou kontrolou a miestnym zisťovaním? Môžu nám vyrubiť nejaké pokuty? Prišla som na chybu, ktorú som spravila v súhrnnom výkaze, je možné podať po miestnom zisťovaní dodatočný súhrnný výkaz k DPH a opraviť to bez vyrubenia pokút? Mám strach.
Ivana2020
19.03.14,14:56
Dobrý deň, platiteľ DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) musí SV podať len elektronicky, preto ak viete, že je dôvod na opravu predloženého SV, tak nečakajte na MZ a urobte ju predložením dodatočného SV, ak je už po lehote na podanie SV. Pri MZ potom bude možno stačiť len vysvetliť dôvod chyby a preukázať predloženie dodatočného SV. MZ je podstatne rýchlejší úkon ako kontrola, čo je jeho hlavná výhoda pre DÚ aj pre Vás. Aj na základe zistení z MZ je možné vyrubiť pokuty (http://www.porada.sk/pokuty#__AUTOKW), ale neobávajte sa zbytočne vopred. Dôležité je spolupracovať.
tictac7
19.03.14,15:04
Dobrý deň, platiteľ DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) musí SV podať len elektronicky, preto ak viete, že je dôvod na opravu predloženého SV, tak nečakajte na MZ a urobte ju predložením dodatočného SV, ak je už po lehote na podanie SV. Pri MZ potom bude možno stačiť len vysvetliť dôvod chyby a preukázať predloženie dodatočného SV. MZ je podstatne rýchlejší úkon ako kontrola, čo je jeho hlavná výhoda pre DÚ aj pre Vás. Aj na základe zistení z MZ je možné vyrubiť pokuty (http://www.porada.sk/pokuty#__AUTOKW), ale neobávajte sa zbytočne vopred. Dôležité je spolupracovať.
Myslím, že už je dávno po.....
Ivana2020
19.03.14,19:51
Lehota na podanie SV za február 2014 je do 25.03.2014, takže ešte neuplynula. Ak je teda chyba v SV za február, možno podať opravný SV.
kn-alka
19.03.14,20:54
Tictac myslela skôr na to, že už je dávno po miestnom zisťovaní, nakoľko zadávateľka toto písala pred vyše mesiacom :D
kn-alka
19.03.14,20:55
reaguješ na mesiac starú tému :D
Ivana2020
19.03.14,21:49
Postihla ma asi snežná slepota a nevšimla som si dátum otázky, len jej obsah.