lubka0907
17.02.14,07:52
Dobrý deň,

FO je zamestnaná u belgického zamestnávateľa, pracuje tu. V Belgicku sa zdržiava cca 300 - 330 dní v roku, platí tu daň z príjmu a podáva si daňové priznanie. Na SR je FO odhlásená zo ZP. Je táto FO povinná podať DP aj na SR?
Túto otázku som písala aj na DÚ a z odpovede som vyčítala, že treba postupovať na základe zmluvy so Spojeným kráľovstvom VB a Sev. Írska

Odpoveď DÚ:
Dobrý deň,

Pri dosahovaní príjmov zo zdrojov v zahraničí je rozhodujúcou skutočnosťou pre určenie rozsahu daňových povinností na území SR daňová rezidencia (daňový domicil). V prípade fyzických osôb je v zmysle § 2 písm. d) bod.1) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov rezidentom SR (daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou) osoba, ktorá má na území SR trvalý pobyt alebo sa tu obvykle zdržiava.
Ak v predloženom prípade daňovník S TRVALÝM POBYTOM NA ÚZEMÍ SR je počas zdaňovacieho obdobia prítomný vo Veľkej Británii výlučne na účely výkonu závislej činnosti (zamestnania), je možné predpokladať, že takáto osoba je na daňové účely považovaná za rezidenta SR, ktorý má povinnosť daňovo si vysporiadať na území Slovenskej republiky všetky svoje celosvetové príjmy, a to prostredníctvom daňového priznania podaného podľa § 32 zákona o dani z príjmov.
Súčasťou zdaniteľných príjmov uvedených v podanom daňovom priznaní v SR sú aj príjmy zo závislej činnosti plynúce zo zahraničia. Pri vyčísľovaní základu dane a samotnej dane v daňovom priznaní postupuje daňovník podľa § 45 ods. 1 ZDP, ak plynú daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou príjmy zo štátu, s ktorým SR má uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, pričom sa postupuje pri zamedzení dvojitého zdanenia podľa tejto zmluvy s výnimkou uvedenou v ods. 3 písm. c) zákona.
V tejto súvislosti odporúčame daňovníkovi postupovať v súlade s článkom - vylúčenie dvojitého zdanenia . V zmluve so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británii a Severného Írska je dvojité zdanenie u príjmov uvedených v článku 7 (zisky podniku) eliminované metódou vyňatia príjmov (príjmy sa síce v daňovom priznaní uvedú, avšak daň sa v daňovom priznaní z týchto príjmov nepočíta).


Vopred ďakujem za odpovede.
Anik
17.02.14,08:03
Máš trvalý pobyt na SVK, najbližšia rodina je na SVK, alebo s Tebou v Belgicku?
Ak nechceš podávať DP na SVK, mala by si požiadať Belgický finančný úrad o udelenie daňového domicilu, aby si bola rezidentom Belgicka a aby si tam zdaňovala celosvetové príjmy. Potom len oznámiť daňovému úradu- resp. zaslať potvrdenie z Belgického fin. úradu a je to OK
lubka0907
17.02.14,08:14
Trvalý pobyt má FO na SVK a aj rodina je tiež na SVK. Je možné o tento domicil požiadať aj za roky spätne, alebo len za rok 2013 keďže sa teraz bude podávať DP.
V prípade ak by nepožiadal o domicil tak treba podať DP na SVK? Môže uplatniť metódu vyňatia príjmov? V tomto som úplne stratená.
Anik
17.02.14,08:24
spätne to veľmi neporiešiš, ale do budúcnosti na to treba myslieť, na druhú stranu nie je problém podať DP typ A na SVK ak nemáš žiaden iný príjem z SVK napr. nájom a potom ten príjem vyňať - daňovo Ťa to nijak nezaťaží máš v podstate len oznamovaciu povinnosť
monia781
17.02.14,09:20
Ja žijem aj s manželom a deťmi v UK. Máme obaja trvalý pobyt na Slovensku. Požiadala som o odklad podania DP lebo si chcem podať DP na Slovensku a uplatniť si daňový bonus na deti. Myslíte, že môžem? Slováci, ktorí su tu v UK to takto robia... Ja sa tohto trochu bojím, či je to v poriadku... Skúste mi niekto poradiť. Ďakujem
Mila123
17.02.14,09:22
Ja žijem aj s manželom a deťmi v UK. Máme obaja trvalý pobyt na Slovensku. Požiadala som o odklad podania DP lebo si chcem podať DP na Slovensku a uplatniť si daňový bonus na deti. Myslíte, že môžem? Slováci, ktorí su tu v UK to takto robia... Ja sa tohto trochu bojím, či je to v poriadku... Skúste mi niekto poradiť. Ďakujem
stačí DU oznámiť, že podáte DP do 30 09 2014
lubka0907
17.02.14,09:46
Ešte raz ďakujem za rady.
Po pár vymenených správ s pracovníčkou finančnej správy som sa dozvedela, že podľa zmluvy s Belgickom a uplatňuje metóda zápočtu dane. Tu som našla štáty a metódy pre zamedzenie dvojitého zdanenia: http://www.finance.sk/hospodarstvo/zivot-v-eu/dvojite-zdanenie/
Konkrétne v zmluve s Belgickom sa metóda určuje podľa 23 článku http://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-92
Dúfam, že tieto informácie pomôžu aj iným.
Anik
17.02.14,09:53
len pre Tvoju informáciu napriek tomu, že donedávna platila metóda zápočtu - ktorá by možno bola pre Teba nevýhodnejšia, máš možnosť si pri príjmoch podľa §5 uplatniť metódu vyňatia
lubka0907
17.02.14,09:58
No to som netušila..a ani som nad tým nerozmýšľala keďže mi z DÚ napísali, že musím uplatniť metódu zápočtu dane.
Ďakujem