amalka12
17.02.14,09:19
V daňovom priznaní za rok 2011 som omylom sumu zamestnávateľom zaplatených preddavkov na daň (ktorá mala byť uvedená v riadku 109 "Zrazený preddavok na daň § 35 zákona - z príjmov zo závislej činnosti") uviedla v riadku 111 "Zaplatený preddavok na daň (§ 34 zákona)". Keď mi prišla výzva na zaplatenie daňovej povinnosti, ktorá takto omylom vznikla, podala som opravné daňové priznanie. Od dátumu podania tohto opravného (dodatočného) daňového priznania mi samozrejme zanikla táto daňová povinnosť. Avšak teraz mi z daňového úradu prišla výzva na zaplatenie úrokov z omeškania - tieto úroky im systém vypočítal ako úrok z (omylom vzniknutej) nezaplatenej daňovej povinnosti za obdobie od 2.4.2012 po dátum podania opravného (dodatočného) daňového priznania, cca 3 mesiace. Je v poriadku, ak daňový úrad odo mňa pýta úroky z omeškania zaplatenia daňovej povinnosti, ktorá de facto nikdy neexistovala? Ďakujem za odpoveď a názory.
Mila123
17.02.14,09:26
podala si ozaj opravné? nie dodatočné DP?
amalka12
17.02.14,15:15
Podala som opravné
Mila123
17.02.14,15:31
nemohla si podať opravné, pretože to sa podáva do termínu na riadne DP, po termíne sa podáva DDP....
amalka12
18.02.14,08:22
Potom som podala teda dodatočné.. Ospravedlňujem sa, až tak sa v tom nevyznám.