Katka1010
17.02.14,12:46
Ako riešite výmenu mobilného telefónu pre zamestnancov po skončení viazanosti a nároku na nový telefón?Odkupujú si ho zamestnanci alebo ho vyradíte a nechávajú si ho?