marén
17.02.14,12:03
KloferHladny
18.02.14,18:57
Postup pri vyplnení dodatočného je:
1. Vyplniť správne (opravené) údaje v riadkoch 1,2,...34
2. Výsledok dodatočného DPH je buď na riadku 31 (ak povinnosť) alebo na riadku 32 (ak odpočet). Ak vznikla povinnosť, potom daň sa považuje za kladné číslo (znamienko +), ak vznikol odpočet, potom daň sa považuje za záporné číslo (znamienko -).
3. Vezmete do ruky pôvodné (riadne alebo opravné DPH). Zistíte výsledok ktorý bol buď na riadku 31 (kladné číslo) alebo na riadku 32 (záporné číslo)
4. Vypočítate rozdiel: Nová daň - (mínus) pôvodná daň. Výsledok dáte na riadok 37
5. Príklad 1 (Váš): Mali ste odpočet na pôvodnom DPH -15000 €. Po oprave podávate dodatočné, ktorého výsledkom je odpočet -16000€. Výpočet: -16000€-(-15000€)=-1000€ (mínus znamená, že štátu dlhujete menej resp. že štát dlhuje viac Vám)
Príklad 2: Pôvodná povinnosť 1000 €, dodatočné=povinnosť 1500 €. Riadok 37: 1500€ -1000€ = +500€ = dlhujete štátu 500 €
Príklad 3: Pôvodná povinnosť 800€, dodatočné = odpočet (-)200 €. Riadok 37:
-200 € - 800 € = -1000 € = štát Vám dlhuje 1000 €
Príklad 4: Pôvodný odpočet (-)5000 €, dodatočné=odpočet (-)4500€. Riadok 37:
-4500€ - (-5000€) = +500€ = dlhujete štátu 500€
Stačí ?
andre111
09.03.14,16:52
super vysvetlené. Aj ja chcem požiadať o pomoc. Teraz vypĺňam dodatočné DP za 2.Q 2013. Vtedy bola povinnosť na úhradu 1200eur, teraz len 600eru. Ale tých 1200eur už bolo zaplatených minulý rok, čiže teraz by som mala žiadať o vrátenie 600eur. Ako to vypísať do DP? a ako o to požiadať? Do riadku 37 dám +600 a aj do riadku 38 +600? kontrolný výkaz nemusím podávať, nakoľko je to za rok 2013, že? alebo áno, keď je skutočnosť zistená v roku 2014? ďakujem vopred za odpoveď, lebo si nie som celkom istá....
KloferHladny
09.03.14,22:15
Vyberám z poučenia: Riadok 38 – suma dane, ktorá sa rovná sume uvedenej v riadku 37, ak sa má vysporiadať rozdiel v prospech alebo na ťarchu štátneho rozpočtu. V prípade, ak sa na základe podaného dodatočného daňového priznania nemá vysporiadať rozdiel uvedený v riadku 37 v prospech alebo na ťarchu štátneho rozpočtu, riadok sa nevyplňuje (napríklad pri úprave nadmerného odpočtu v čase, keď ešte nebol odpočítaný od vlastnej daňovej povinnosti v nasledujúcom zdaňovacom období).
Teda ak chcete daň vrátiť, uvediete na riadku 38 +600. Podaním dodatočného DPH Vám vznikne Daňový preplatok (§79 Daňového poriadku) Správca postupuje tak, že najprv preverí prípadné Vaše nedoplatky a až potom Vám poukáže daň. Má na to lehotu myslím 30 dní od podania. Ja radšej telefonujem správcovi a overujem termín platby, prípadne dohadujem preúčtovanie preplatku na úhradu inej dane. Do KV to samozrejme neide.
andre111
10.03.14,13:10
Ďakujem. Dnes som bola za správkyňou na DÚ a povedala mi, že do riadku 37 -600eur a do riadku 38 nič.
KloferHladny
11.03.14,11:10
Tak si ešte osobitne vyžiadajte úhradu dane alebo preúčtovanie na inú daňovú povinnosť
andre111
11.03.14,12:42
áno vyžiadala som si vrátenie. Ďakujem pekne.