timejka200
17.02.14,12:07
411 mám začiatočný stav - 5000 Eur k 01.01.2013 v MRP. Keď si dám vytlačiť hlavnú knihu k 31.12.2013 tak mi dáva 10 000Eur zostatok k 31.12.2013 . Teraz som pozerala že došlo k navýšeniu ZI o 5000 Eur počas roku 2013. Tak logicky je to 10 000 , ale dáva mi to mínusom je to správne?
tictac7
17.02.14,12:15
pokiaľ ma pamäť neklame, cez víkend si niečo obdobné riešila - tá odpoveď stále platí. 411 je pasívny účet, teda má zostatok na strane Dal. Netuším, aké robí MRP zostavy, ak tam, ale konečný zostatok nemáš rozdelený na stĺpce MD a D, tak zostatky všetkých pasívnych účtov na strane Dal máš v tej zostave mínusom.
timejka200
17.02.14,12:19
ok takže v počiatočných stavoch som nahadzovala 411 -5000 Eur ( tak bol aj konečný stav z roku 2012 lenže mám problém nesedia mi počiatočné hodnoty , ak by si si našla čas , keby som ti naskenovala hlavná knihu - pre lepší náhľad vedela by si sa mi na to pozrieť?
timejka200
18.02.14,14:01
už mi sedia ....počiatočné hodnoty..chýbal mi tam výsledok hospodárenia po zdanení presne o tú sumu mi to nesedelo...
timejka200
20.02.14,09:38
takže ak je konečný účet - 5000 Eur. počiatočných stavoch si ho zadám tiež s mínusom - 5000 Eur?