AdaMtiM
17.02.14,12:55
Prosím o radu. Firma má od elektrární dohodu o platbách /opakované dodanie/, kde má mesačne uhrádzať tieto platby. Zároveň jej mesačne chodí aj vyúčtovacia fa od elektrární. Prišla aj za január 2014, ale na plnú sumu - skutočnú spotrebu, pretože sme nezaplatili pravidelnú mesačnú platbu podľa dohody o platbách. Preto musíme uhradiť plnú sumu za skutočné dodanie. Ale mám problém, či firma na doklade =vyúčtovacej fa uvedie plnú sumu za celkové dodanie alebo sumu po odpočítaní "zálohovej" mesačnej platby z dohody o platbách. Na vyúčtovacej fa je uvedená tabuľka - údaje pre DPH v troch položkách: dohodnuté preddavky suma základ, DPH, celkom /toto je suma z dohody o platbách/ , celkové dodanie základ, DPH, celkom a posledná položka "Doúčtovanie dodania - ŤARCHOPIS základ, DPH. Mám za to, že uvediem len doúčtovanú sumu nad pravidelnú zálohu - teda sumu z riadku Ťarchopis. Pretože už raz mám zaúčtovanú tú dohodu o platbách a tú mám zahrnutú v DPH a bude aj v KV. Ale v prípade, že ide o Ťarchopis/Dobropis, musím v KV uvádzať číslo dokladu, ktorého sa ťarchopis týka a tento údaj na vyúčtovacej fa absentuje - zrejme by som uviedla č. dohody o platbách, lebo toto č. poradové na dohode uvádzam pri uplatnení dohody.... Poradíte mi niekto prosím? Samozrejme som volala do elektrární, ale pani mi nevedela relevantne odpovedať, nakoniec sa radila a povedala mi, že mám uviesť na vyúčtovacej fa plnú sumu celkového dodania / teda bude duplicitne uvedená sumu v KV aj z vyúčtovacej fa aj z dohody o platbách.....mne sa to nevidí správne.....Ale ak doklad nahodím ako ťarchopis - doklad by mal ísť do C oddielu KV ako opravný doklad - zvýšenie ceny podľa §25 ods.1 c a doúčtovanie spotreby predsa nie je zvýšenie ceny..... . Mňa to "láka" dať však do A1 KV ako riadne dodanie. Ďakujem vopred za pomoc.
cacka
24.03.14,14:40
1. Najskôr treba zaúčtovať cez ID splátkový kalendár do B2
2. Z faktúry (http://www.porada.sk/faktury#__AUTOKW) treba zaúčtovať už len ten rozdiel - dobropis alebo ťarchopis do C2, pôvodné číslo FA dávam poradové číslo FA, ktoré je uvedené na dohode o platbách (každý mesiac dávam rovnaké)
AdaMtiM
24.03.14,18:04
Vďaka, už mám ale vyjadrenie od elektrární, že vyúčtovacia fa - ťarchopis/dobropis vlastne nie je ťarchopis/dobropis a treba ju dávať do KV ako riadnu faktúru v plusovej alebo teda mínusovej sume a nie do C2.... čo aj je pravda, lebo tu sa nemení cena (http://www.porada.sk/cena#__AUTOKW) ako pri ťarchopise ani to nie je oprava faktúry (http://www.porada.sk/faktury#__AUTOKW), preto ani neuvádzajú žiaden doklad, ktorého by sa to týkalo ako pri dobropise.......a je nutné zaúčtovať cez ID tú dohodu o platbách, tak to dávajú oni, máme to aj my tak dávať nech je to jednotné.....takže tak
AdaMtiM
24.03.14,18:07
myslím, že ešte bude kvôli KV veľa ľudí plakať, keď začnú pokutovať pri nespárovaných fakturach v systéme daňovákov..... to aby sme si s obchodnými partnermi spolu so zaslanou fa písali aj zhodný postup zadávania dokladov do KV...och....vážne ma prestáva baviť táto robota a to každým rokom menej a menej......
cacka
24.03.14,18:07
Ale veď do B2 sa nesmú dávať fa s mínusovou hodnotou...
AdaMtiM
24.03.14,19:09
no zatiaľ nám vždy vychádzal nedoplatok na elektrine a nie preplatok, tak to nejdem riešiť.....ale viem o tom, že mínusové by tam nemali ísť.....ale jasne to stanovislo od elektrárni tak hovorí, že oni to budú dávať do A1 +aj- a nie do dobropisov, tak už fakt neviem ako ...no
cacka
25.03.14,06:45
Teraz som si pozerala poslednú faktúru a dole pri tom rozdiely mám napísané: Doúčtovanie dodania - dobropis a našla som aj staršie, kde je napísané ťarchopis, takže jednoznačne do C2.
Antonia Jendrišáková
13.04.14,06:58
Ku komentáru AdaMtiM: presne si to popísala. Odsúhlasovala som postupy dodávateľov, ktorí uvádzajú rôzne čísla - číslo fa 134 SSE a splátkový VS: 722, VS 721 a p. SSE mi oznámili, že uvádzaju v KV 134. Je to jediný prípad o ďalších nehovorím. Pomaly z +é dokladov overovať s dodávateľmi 6. Robota do pos....