Jovana
17.02.14,21:49
Môže si manžel uplatniť odpočitateľnú položku na manželku 2013, ktorá je na predĺženom rodičovskom príspevku do 6 rokov a dieťa je zdravé, predĺženie má na zdravotnej poisťovni presnejšie povedané starostlivosť o dieťa? Čítala som aj blog od Jozefa Mihála http://blog.etrend.sk/mihalblog/nezdanitelna-cast-na-manzelku-manzela-za-rok-2013.html, presnejšie táto časť, ale nie som si istá či tam patrí. -do šiestich rokov veku, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov podľa § 2 písm. b) zákona o rodičovskom príspevku, najdlhšie tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti tej istej oprávnenej osobe
Mila123
17.02.14,21:53
dieťa máte vlastné?
Jovana
18.02.14,07:08
áno vlastné, žijeme na spoločnej adrese, sme manželia, myslím, že všetko spĺňame len neviem, či sa tam môžem zaradiť, keď mám starostlivosť o dieťa do 6 rokov
Anik
18.02.14,07:30
Vierka určitie nie , iba alikôtne do mesiaca v ktorom dieťa dosiahlo vek 3 roky
§11 odst. 4

(4) Na účely uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane podľa odseku 3 sa považuje za

a) manželku (manžela), na ktorú si môže daňovník uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane, manželka (manžel) žijúca s daňovníkom v domácnosti, ktorá sa v príslušnom zdaňovacom období starala o vyživované (§ 33 ods. 2) maloleté dieťa podľa osobitného predpisu,63a) žijúce s daňovníkom v domácnosti alebo ktorá v príslušnom zdaňovacom období poberala peňažný príspevok na opatrovanie63b) alebo bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie63c) alebo sa považuje za občana so zdravotným postihnutím63d) alebo sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím63e) a súčasne

b) vlastný príjem manželky (manžela) príjem manželky (manžela) znížený o zaplatené poistné a príspevky, ktoré manželka (manžel) v príslušnom zdaňovacom období bola (bol) povinná z tohto príjmu zaplatiť; do vlastného príjmu manželky (manžela) sa nezahŕňa zamestnanecká prémia podľa § 32a, daňový bonus podľa § 33, zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, štátne sociálne dávky64) a štipendium poskytované študentovi, ktorý sa sústavne pripravuje na budúce povolanie.125)
kn-alka
18.02.14,07:38
Má nárok na NČZD, ak je manželka na predĺženom rodičovskom z dôvodu, že sa stará o dieťa do 6 rokov z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu.


§ 3
Nárok na rodičovský príspevok
(2) Dieťaťom podľa odseku 1 písm. a) je dieťa
a) do troch rokov veku,
b) do šiestich rokov veku, ktoré má dlhodobo nepriaznivý
zdravotný stav,5) alebo
c) do šiestich rokov veku, ktoré je zverené do starostlivosti
nahrádzajúcej starostlivosť rodičov podľa § 2
písm. b), najdlhšie tri roky od právoplatnosti prvého
rozhodnutia o zverení dieťaťa

(to je tá poznámka 63a v zákone.)
Anik
18.02.14,07:47
Jarka, Vierka napísala, že dieťa je zdravé. Preto som jej napísala, že určite nie.
kn-alka
18.02.14,08:36
jaj, to som si tam nevšimla, príliš rýchlo čítam :D
Jovana
18.02.14,12:11
ďakujem Anik, myslela som, že je tam možnosť, takže cudzí si to môže uplatniť keď sa stará o dieťa, teda má pridelenú starostlivosť, to čo je za blbí zákon, nemám príjem starám sa o dieťa a manžel si nemôže uplatniť, teda som nútená sa zaevidovať na úrad práce aby si ďalšie obdobia mohol uplatniť tak toto je pomoc mladým rodinám.
Mila123
18.02.14,12:16
ale podľa zákona aby ste si mohli uplatňovať nčzd na manžela/ manželku dieťa by muselo byť zdravotne postihnuté.....a to pán Boh zaplať vo Vašom prípade nie je, tým Vám nevzniká nárok podľa § 11 ZDP, aj v blogu dr. Mihála je to tam biele na čiernom napísané.......
zdravé dieťa ti to vynahradí.....
Jovana
18.02.14,13:33
veď to som rada, že je zdravé, ale ten bod vy ako rozumiete to sa stále odvíja od nepriaznivého zdravotného stavu c) do šiestich rokov veku, ktoré je zverené do starostlivosti
nahrádzajúcej starostlivosť rodičov podľa § 2
písm.