Martina Senková Smrigová
18.02.14,08:29
veronikasad
18.02.14,07:30
Do príjmov koho ? Zdanitelných príjmov daňovníka, alebo vlastných príjmov manželky ?
Martina Senková Smrigová
18.02.14,07:35
2 prípady : aj daňovníka, aj vlastných príjmov manželky
veronikasad
18.02.14,07:36
Popíš každý prípad samostatne, neda sa odpovedať na takto zadanú otázku.
veronikasad
18.02.14,07:39
Dávka v hmotnej núdzi nie je zdanitelný príjem u daňovníka, ale započítava sa do vlastného príjmu manželky, ak si na ňu manžel uplatňuje NČZD.
kn-alka
18.02.14,07:41
Do daňového priznania sa nič nezarátava,
Do zdaniteľných príjmov daňovníka sa dávka v hmotnej núdzi nepočíta, nakoľko je to nezdaniteľný príjem.
Do príjmov manžela/ky, na ktorú si chcete uplatniť NČZD sa tento príjem zahŕňa (je príjmom manželky).
Sprísnili sa však podmienky uplatnenia nezd.časti na manžela/ku.