scari
18.02.14,09:37
DP PO za rok 2013:

riadok 500: 11 123,72
riadok 600: 2 558,45
riadok 610,710,830: 0
riadok 850: 2 558,45

riadok 910: 11123,72 :100 x 22 = 2447,21 €, uvedie sa 0?

Daň po prepočte aktuálnou sadzbou je nižšia ako 2 500, musím zaplatiť
preddavok na 1.Q.2014? V r. 2013 sme platili štvrťročné preddavky v sume 2420,65. Ďakujem
Petra29
18.02.14,10:29
musíte zaplatiť preddavok za 1Q 2014 prepočtom na 22 % /z daňového priznania 2012/ a následne požiadať o vrátenie alebo požiadať správcu o odpustenie /platenie preddavkov inak/, napriek skutočnosti, že na rok 2014 vám nevzniká povinnosť platiť preddavky
scari
18.02.14,10:33
Ďakujem. Riadok 910 bude prázdny?
Petra29
18.02.14,10:35
nie, tak ako ste vypočítali
scari
18.02.14,10:44
Ďakujem pekne