Ludmiiilka
18.02.14,13:41
Ide mi o NČZD na daňovníka ak bola osoba v januári 2013 nezamestnaná a od 2-12 mesiaca zamestnaná na TPP na akú Nčzd má nárok? Na potvrdení mi ukazuje sumu 3424,52. Ak by som v DP použila túto čiastku nevyšlo by jej vrátenie dane. Alebo mám použiť celkovú čiastku 3 735,94 ??? ďakujem
Anik
18.02.14,13:43
3735,94 každý okrem starobných a výsluhových dôchodcov má nárok na celoročnú nezdaniteľnú čiastku.
kn-alka
18.02.14,13:44
pri vypĺňaní DP sa VŽDY (pokiaľ nie je dôchodca, alebo s vysokým príjmom) vypisuje celá nezdaniteľná časť - NEKRÁTI sa.
Nezáleží, aká nezd.časť je uvedená na potvrdení, v DP je vždy celá!
Ludmiiilka
18.02.14,13:46
super, ďakujem už som si na 100 % istá že to správne robím
Ludmiiilka
18.02.14,13:47
ďakujem za rýchlu a jasnú odpoveď
Tweety
18.02.14,13:47
Potvrdenie, tam je len už uplatnená NČZD, a kedže PP netrval celý rok, je tam len jej časť. V DP je ale nárok na celú NČZD.