Siporka
18.02.14,14:24
Orsz
18.02.14,14:29
podľa dňa dodania uvedeného na faktúre dodávateľom
Tweety
18.02.14,14:46
Deň úhrady na uplatnenie odpočtu nemá v tomto prípade žiaden vplyv. Odpočet je možné uplatniť najskôr dátumom dodania na faktúre.
Siporka
18.02.14,20:20
Asi som nesprávne pochopila, § 19 ods 4 'Ak je platba prijatá pred dodaním tovaru alebo služby, vzniká daňová povinnosť z prijatej platby dňom prijatia platby.'
Doteraz som použivala, čo je na faktúre deň dodania 31.01, aj keď platba bola vykonaná skôr a ďaka Vám aj tak budem naďalej. :)
EPk
17.02.15,07:45
Platí to aj pri sluzbach zo zahraničia (z EU)? Mam dilemu ci odpočítať DPH ak je novy platiteľ, registrácia 28.1.2015.
Fa za sluzbu z EU (bez DPH) od platitela DPH (kazdy mesiac plati Google Ireland ),
Mesačná faktúra 1.1.2015 - 31.1.2015
datum fakturácie 31.1. 2015,
datum prijatia platby 23.1.2015 (registracia az po zaplateni).
Danovu povinnost má, ale ci si to moze aj odpocítať, tiež ma pletie ten $ 19 ods 4