costym1
18.02.14,15:44
Vydaná faktúra s DPH, kde odberateľ nie je platcom DPH neviem zaradiť, asi
mám dnes už útlm.
Poradí mi niekto? Musím KV podať dnes, nakoľko výkaz DPH som už odoslala.
Vďaka


Chcem doplniť, ide mi o to,že v rubrike výkazu o IČ DPH mi ostáva prázdne miesto.
Je to ok?
janka_bo
18.02.14,16:49
ak platiteľ dane nemá k dispozícii identifikačné číslo pre DPH odberateľa, môže v
kolónke „Identifikačné číslo pre daň odberateľa“ v časti A.1. uviesť údaj „0“ alebo príslušnú kolónku nevyplní.

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesionalna_zona/Dane/Metodicke_usmernenia/Nepriame_dane/Usmernenie_k_uvadzaniu_identifikacneho_cisla_v_KV_ 27-1-2014.pdf
zuzanamon
18.02.14,19:21
Finančná správa odporúča, aby bol riadny kontrolný výkaz podávaný pred podaním daňového priznania v deň podania daňového priznania.