maped
18.02.14,16:44
ako účtujete v PÚ nepovinný členský príspevok z obratu t.j. 0,05% ak sa musí ešte aj časovo rozlíšiť? Ja som ho účt. ako nedaňový výdavok v priebehu roka teraz ho chcem preúčtovať na členské príspevky účet 548 podľa obratu a ten zbytok mi ostane na účte 381? Jedná sa o sumy členské: 50€ obrat:74 785€. Čiže na účte 548 môžem mať sumu v r.2013=29,86€ a v r.2014=20,14€? Díky
karakul
18.02.14,17:00
áno.
maped
18.02.14,17:36
mám to takto správne? V r.2014 si to mám dať int. zatial ako nedanové v. a potom opäť posudzujem či nechám ešte zbytok členského ako uznateľný výdavok? V podstate mi z toho vychádza že si ho dám celý do nákladov, len s čas. rozlíšením. Chápem to správne?