Emily1
18.02.14,17:57
Milí poraďáci,

potrebovala by opäť poradiť – tentokrát vo veci vypĺňania cestovných príkazov.

Zaujímalo by ma - či zákon o cestovných náhradách resp. iné súvisiace predpisy povinne vyžadujú uvádzanie nasledujúcich údajov na CP:

• druh, ŠPZ auta a číslo poistky (v rámci časti povolenie pracovnej cesty v prípade použitia vlastného motorového vozidla)?
• počet najazdených kilometrov (vo vyúčtovaní v prípade, že bolo dohodnuté, že sa cestovné prepláca do výšky II. triedy verejnej dopravy - t. j. keď nepotrebujem tento údaj k žiadnemu ďalšiemu výpočtu)?
• čas plnenia pracovných úloh (od – do vo vyúčtovaní pracovnej cesty)?
• číslo CP (ak ide o tzv. nulový cestovný príkaz)?
• vypísanie a podpisy v časti VPD – PPD (v prípade, že ide o nulový cestovný príkaz)?

Za Vaše pripomienky veľmi pekne ďakujem.

Prajem Vám všetkým pekný zvyšok večera :)
Mila123
18.02.14,17:59
aký je nulový cestovný príkaz?
Emily1
18.02.14,18:02
Mám na mysli cestovný príkaz s nulovým vyúčtovaním - keď si zamestnanec nenárokuje na preplatenie cestovného (nakoľko mu bude preplatené organizátorom školenia) a ubytovanie a stravovanie boli poskytnuté bezplatne.
Mila123
18.02.14,19:11
l) peňažné a nepeňažné plnenie, ktoré bolo poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, 37aa) jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi od držiteľa registrácie lieku, držiteľa povolenia na veľkodistribúciu liekov, držiteľa povolenia na výrobu liekov, 37ab) výrobcu zdravotníckej pomôcky, výrobcu dietetickej potraviny37ac) alebo prostredníctvom tretej osoby,
iba upozorňujem či sa nejedná o takých ZC či szčo
MatoH
19.02.14,15:55
Nie, tieto údaje nie sú povinné, ak však ovplyvňujú výpočet náhrady, je potrebné ich uviesť. Zároveň si treba pozrieť aj internú smernicu - zákon totiž nestanovuje povinnosť mať auto poistené.
Auto - ak sa vypočítava náhrada za km, tak je potrebné predložiť TP/OEV/iný doklad preukazujúci spotrebu. Druh auta tiež treba, pretože nákladné, traktory, ... majú možnosť určiť spotrebu dohodou.
Čo sa týka kilometrov, tak tento údaj sa používa na výpočet ceny verejnej prepravy. Ak je zistená cena inak ako na základe vzdialenosti, tak nie je nutné počet km uvádzať.
Čas plnenia úloh - ovplyvňuje čas strávený na ceste a výpočet náhrady, prípadne aj nadčasy, ...
Číslo CP - z hľadiska evidencie treba mať podchytené, prečo zamestnanec nebol na pracovisku (napr. pri nehode, úraze) - číslo CP (a aj samotný CP) by sa mal robiť pred nástupom na PC.
VPD-PPD - to vôbec na CP nemusí byť. Napr. ak sa CP vyplatí prevodom na účet, niet čo vypísať.
Emily1
19.02.14,18:45
Ďakujem za pripomienku :-)