vkz
18.02.14,19:03
Ako správne zaúčtujem upomienku za oneskorenú platbu, ak je uvedené, že sú to výdavky spojené s vystavením a zaslaním upomienky a ešte ako správne zaúčtovať poplatok za obmedzenie služieb, v prípade, že sa fa neuhradí ani po zaslaní upomienky