zuzk
18.02.14,22:03
Anik
18.02.14,22:30
Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby - § 52a
ak je to tento príspevok tak to nepatrí medzi zdaniteľné príjmy u daňovníka.
Patrí však do vlastného príjmu manželky-resp. manžela v prípade odpoč. položky
zuzk
19.02.14,08:36
áno jedná sa o tento príspevok. Ďakujem za odpoveď.