zuzka406
19.02.14,07:18
Keď živnostník mal otvorenú živnosť len od mája 2013, tak podáva daňové priznanie len za tých 8 mesiacov..a keď si chce uplatniť nezdaniteľnú časť na manželku, ktorá mala príjem zo zamestnania od 01 do 08/2013, tak sa od nezdaniteľnej časti odráta len príjem od začiatku živnosti 05/2013 do 08/2013 alebo sa tam ráta jej príjem za celý rok,t.tj. od januára?
veronikasad
19.02.14,07:22
Manžel si na seba uplatní celoročnú NČZD.
Splňa manželka (okrem vlastného príjmu) podmienku na uplatnenie NČZD ?
kn-alka
19.02.14,07:24
manželka bol od 09/13 vedená kde?
Anik
19.02.14,07:55
ráta sa tam manželkin príjem - odvody strhnuté v práci za celý rok a ak náhodou bola ešte PN, alebo poberala dávku v nezamestnanosti, alebo iný príjem tak do jej vlastného príjmu manželky sa zaratáva všetko
aj od toho augusta resp. septembra ak by si chcel uplatniť odp. pol. ak sa ešte niečo zvýši musí splňať podmienky a bol by nárok len na alikvôtnu čiastku je tu toho užbtak strašne veľa skús sa pozrieť
§11 odst. 4

(4) Na účely uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane podľa odseku 3 sa považuje za

a) manželku (manžela), na ktorú si môže daňovník uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane, manželka (manžel) žijúca s daňovníkom v domácnosti, ktorá sa v príslušnom zdaňovacom období starala o vyživované (§ 33 ods. 2) maloleté dieťa podľa osobitného predpisu,63a) žijúce s daňovníkom v domácnosti alebo ktorá v príslušnom zdaňovacom období poberala peňažný príspevok na opatrovanie63b) alebo bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie63c) alebo sa považuje za občana so zdravotným postihnutím63d) alebo sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím63e) a súčasne

b) vlastný príjem manželky (manžela) príjem manželky (manžela) znížený o zaplatené poistné a príspevky, ktoré manželka (manžel) v príslušnom zdaňovacom období bola (bol) povinná z tohto príjmu zaplatiť; do vlastného príjmu manželky (manžela) sa nezahŕňa zamestnanecká prémia podľa § 32a, daňový bonus podľa § 33, zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, štátne sociálne dávky64) a štipendium poskytov
okrem živnosti bol aj iný príjem ?
zuzka406
19.02.14,08:03
Manželka je od 09/2013 na úrade práce. Takže nezdaniteľná časť sa uplatní len za 4 mesiace..ano? Len neviem či mám od tej celej NČ odpočítať príjmy za celý rok alebo len od toho mája..
kn-alka
19.02.14,08:04
za celý rok
Anik
19.02.14,08:09
a čo tak skúsiť čítať aspoň v tebou založenej téme ak už nechceš hľadať inde
zuzka406
19.02.14,08:14
Od 09/2013 je na úrade práce..
zuzka406
19.02.14,08:16
Založila som novú tému, lebo v tej prvej som nespomenula že manžel nemal živnosť celý rok..tak som nevedela či ten manželkin príjem odrátať za celý rok..
Anik
19.02.14,08:23
Zuzka , ale veď si prečítala moje odpoveď je hneď pod týmto komentárom .
zuzka406
19.02.14,08:29
Jááj, no to som prečítala a ďakujem, myslela som že myslíte tému čo som sa pýtala včera..tiež ste mi odpísali vy..takže ešte raz ďakujem vám všetkým, už viem..
veronikasad
19.02.14,14:25
Zuzka, doplň presný dátum evidencie na UP - podmienka musí byť splnená k 1. dňu kal. mesiaca. Možno to budú len 3/12 ročnej NČZD.