Jozef Mihál
21.02.14,10:05
Úvodná poznámka: Súťažná časť testu už skončila, ak napriek tomu zadáte vaše odpovede, tak už bez nároku na výhru, len pre váš dobrý pocit.

***

Je tu "sezóna" ročného zúčtovania dane a možno vám dobre padne skonfrontovať si vaše vedomosti s ostatnými a presvedčiť sa o tom, že o ročnom zúčtovaní dane viete všetko.

Myslíme si to isté a preto sme pre vás pripravili veľký test pre mzdárov.

Test obsahuje 10 otázok na tému ročné zúčtovanie dane, nezdaniteľné časti a pod. Niektoré otázky sú ľahšie, iné ťažšie, niektoré zákerné. Pri každej otázke máte mať na výber z troch možností odpovede (a/, b/, c/).

Pozor - každý účastník testu zadáva svoju odpoveď tak, že v rámci tejto témy zapíše prispevok, v ktorom napíše svoje odpovede, napríklad takto:

1b, 2c, 3a, 4b, 5a, 6b, 7b, 8a, 9c, 10b

alebo stačí aj

bcababbacb

Ale pozor - každý účastník môže zadať len jeden príspevok a ten nesmie dodatočne opravovať. Preto si dobre rozmyslite vaše odpovede. Odporúčanie je neponáhľať sa, uvidíte sami, že víťazmi sa stanú tí, čo si na odpovede nechajú čas minimálne 20 minút až polhodinku.

A pozor - tí najlepší získajú ceny.

Päť účastníkov testu, ktorí ako prví správne zodpovedajú všetky otázky, získa ceny a to:

1. miesto = Prístup do DRAK-a na 1 rok zdarma alebo balík mzdárskych videoškolení (http://www.porada.sk/skolenia/?p=42)
2. miesto = Prístup do DRAK-a na 1 rok zdarma alebo minibalík mzdárskych videoškolení (http://www.porada.sk/objednavka.php?do=viewitem&cartplogproductid=83)
3. až 5. miesto = Prístup do DRAK-a na 6 mesiacov zdarma alebo jedno z mzdárskych videoškolení (http://www.porada.sk/skolenia/) alebo vstup na konzultačný seminár (http://www.porada.sk/t235543-konzultacne-seminare-v-marci-2014-a.html) zdarma

*
Poznámka: Test je prístupný pre všetkých Poraďákov - či sú alebo nie sú predplatiteľmi DRAK-a. Ak sa chcete zúčastniť otestovania svojich vedomostí a súťažiť o ceny, stačí ak ste registrovaní na www.porada.sk (http://www.porada.sk/)

****

A TU SÚ OTÁZKY:

1. Dôchodca, vdovec (starobný dôchodok poberá od roku 2012) si v žiadosti o ročné zúčtovanie chce uplatniť nárok na nezdaniteľnú časť na daňovníka. Za rok 2013 mal zo Sociálnej poisťovne vyplatený starobný dôchodok celkom 3600 eur, vianočný príspevok 65 eur a vdovský dôchodok 1200 eur. Dosiahol základ dane 19000 eur. Má nárok na nezdaniteľnú časť na daňovníka a ak áno, v akej výške?

a) Má nárok vo výške 135,94 eura (vianočný príspevok ani vdovský dôchodok neberieme do úvahy)
b) Má nárok vo výške 70,94 eura (vianočný príspevok započítame, vdovský dôchodok nezapočítame)
c) Nemá nárok (lebo vianočný príspevok aj vdovský dôchodok započítame k dôchodku)

2. Môže zamestnávateľ v ročnom zúčtovaní priznať nezdaniteľnú časť na daňovníka zamestnancovi, ktorý je daňový rezident Českej republiky?

a) Môže, rovnako ako daňovému rezidentovi SR
b) Môže len ak výška jeho príjmov na území SR dosiahla najmenej 90% všetkých jeho príjmov
c) Nemôže

3. Môže si uplatniť nárok na nezdaniteľnú časť na manželku zamestnanec, ak jeho manželka počas celého roka 2013 pracovala na polovičný úväzok (príjem brutto 250 eur mesačne), súčasne poberala rodičovský príspevok a naviac študovala v externom štúdiu na vysokej škole?

a) Môže, lebo jeho manželka počas celého roka poberala rodičovský príspevok
b) Nemôže, lebo jeho manželka počas celého roka pracovala
c) Nemôže, lebo jeho manželka počas celého roka študovala na VŠ externou formou

4. Manželka zamestnanca bola do 15. januára 2013 evidovaná nezamestnaná (bola jej vyplatená dávka 100 eur), od 16. januára 2013 začala poberať materské, 3. marca 2013 sa jej narodilo dieťa, materské poberala do 10. septembra 2013 (celkom jej bola vyplatená suma materského 3200 eur), od septembra 2013 začala poberať rodičovský príspevok. Iné príjmy nemala. Aký je správny postup pri určení sumy nezdaniteľnej časti na manželku?

a) 3735,94 - 3300 = 435,94 eura, z toho 11/12 je 399,62 eura (nárok za 11 mes., dávka v nez sa započíta)
b) 3735,94 - 3300 = 435,94 eura, z toho 10/12 je 363,29 eura (nárok za 10 mes., dávka v nez. sa započíta)
c) 3735,94 - 3200 = 535,94 eura (nárok je za celý rok, dávka v nez. sa do vlastného príjmu nezapočíta)

5. Zamestnanec si platil dobrovoľné príspevky do druhého piliera, za rok 2013 v celkovej výške 200 eur. Túto sumu zaplatil v čase, kedy bol dobrovoľne nezamestnaný. Akú sumu si môže odpočítať od základu dane, ak jeho základ dane za rok 2013 zo závislej činnosti je 8000 eur?

a) 200 eur (celú sumu)
b) 160 eur (2% zo základu dane)
c) žiadnu, lebo dobrovoľné príspevky zaplatil v čase, kedy nebol zamestnancom

6. Dôchodca má so svojou manželkou, ktorá je nezamestnaná, príjem z prenájmu nehnuteľnosti za rok 2013 celkom 4600 eur. Nehnuteľnosť vlastnia v bezpodielovom spoluvlastníctve. Iné zdaniteľné príjmy nemajú. Musia podať daňové priznanie k dani z príjmov?

a) Musia, lebo príjem z prenájmu vyšší ako 500 eur sa musí zdaniť.
b) Nemusia, lebo príjem si medzi seba môžu rozdeliť napoly, z príjmu z prenájmu nehnuteľnosti sa zdaňuje len suma nad 500 eur a pri príjme do 1867,97 eura sa DP nemusí podať.
c) Musia, lebo príjem z prenájmu je vyšší ako 1867,97 eura.

7. Študent - daňový rezident SR - mal v roku 2013 príjmy z dohody u jedného zamestnávateľa na Slovensku v celkovej výške 1500 eur a u jedného zamestnávateľa v Českej republike. V ČR šlo o nízku sumu v prepočte 100 eur, z ktorej daň v ČR neplatil. Môže slovenského zamestnávateľa požiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane?

a) Môže, mal síce príjem v zahraničí ale neplatil z neho daň
b) Nemôže, pretože mal zdaniteľný príjem v zahraničí
c) Nemôže, pretože celkový príjem je nižší ako 1867,97 eura

8. Zamestnanec si počas roka 2013 platil dobrovoľné dôchodkové poistenie do Sociálnej poisťovne v celkovej výške 1800 eur. Môže sa mu celá táto suma odpočítať od zdaniteľných príjmov?

a) Nemôže, od zdaniteľných príjmov sa môžu odpočítať len odvody, ktoré mu strhol zamestnávateľ
b) Môže, celá suma zaplatená na dobrovoľné dôchodkové poistenie do SP sa môže odpočítať
c) Môže ale len do výšky 2% základu dane a najviac suma 943,20 eura

9. Zamestnanec mal za rok 2013 zdaniteľný príjem z pracovného pomeru presne 2026 eur, príjem z pracovného pomeru poberal počas šiestich kalendárnych mesiacov, inak bol nezamestnaný. Má nárok na zamestnaneckú prémiu a ak áno, v akej výške?

a) Má nárok na sumu 42,98 eura
b) Má nárok na sumu 21,49 eura (lebo mal príjem len počas 6 mesiacov)
c) Nemá nárok

10. Zamestnanec si v žiadosti o ročné zúčtovanie dodatočne uplatňuje daňový bonus na dieťa, ktoré vo februári 2014 dovŕšilo 3 roky. Musí k žiadosti doložiť kópiu vyhlásenia, ako sa bude starať o dieťa, ktoré podal v týchto dňoch na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny?

a) Áno, musí, inak na doplatenie daňového bonusu nemá nárok
b) Áno, musí a musí zdokladovať aj to, ako sa staral o dieťa počas roku 2013
c) Nie, nemusí

***

To boli otázky a teraz očakávame vaše odpovede ,-)

Poznámka JM 12.25 : Test skončil dnes o 12.00. Správne odpovede nájdete aj so zdôvodnením v príspevku č. 89.
Zuzanečka
21.02.14,09:11
1a,2c,3a,4c,5c,6a,7b,8b,9a,10c
Mila123
21.02.14,09:12
1a
2a
3a
4b
5b
6b
7b
8b
9b
10c
Krížová Katarína
21.02.14,09:12
1 - c, 2 - b, 3 -a, 4-c, 5-b, 6-b, 7-b, 8-c, 9-b, 10-c
FERONA
21.02.14,09:13
1a, 2c, 3a, 4b, 5b, 6b, 7b, 8b, 9c, 10c
Dana Deáková
21.02.14,09:14
odpovede 1a,2a,3a,4b,5b,6b,7b,8b,9c,10c
bambkis
21.02.14,09:14
c,a,a,a,c,b,b,c,b,c
Hituš
21.02.14,09:16
1a 2a 3a 4b 5b 6b 7b 8b 9b 10c
kvjetecko
21.02.14,09:16
1a, 2c, 3a, 4b, 5b, 6b, 7b, 8b, 9b, 10c
EMSIM
21.02.14,09:16
1a,2c,3a,4b,5b,6b,7b,8b,9c,10c
janka@accace
21.02.14,09:16
1a,2a,3a,4a,5b,6a,7b,8a,9c,10c
polama
21.02.14,09:16
1c,2b,3a,4b,5b,6c,7b,8c,9a,10c
sollange
21.02.14,09:17
a,a,a,b,b,b,b,b,c,c,
livelektra
21.02.14,09:18
1c

2a

3a

4a

5b

6b

7b

8a

9c

10c

Jana LACIKOVá
Oxana
21.02.14,09:18
1a, 2a, 3a, 4a, 5b, 6b, 7b, 8c, 9a, 10c
J+K
21.02.14,09:19
1. Dôchodca, vdovec (starobný dôchodok poberá od roku 2012) si v žiadosti o ročné zúčtovanie chce uplatniť nárok na nezdaniteľnú časť na daňovníka. Za rok 2013 mal zo Sociálnej poisťovne vyplatený starobný dôchodok celkom 3600 eur, vianočný príspevok 65 eur a vdovský dôchodok 1200 eur. Dosiahol základ dane 19000 eur. Má nárok na nezdaniteľnú časť na daňovníka a ak áno, v akej výške?

a) Má nárok vo výške 135,94 eura (vianočný príspevok ani vdovský dôchodok neberieme do úvahy)


2. Môže zamestnávateľ v ročnom zúčtovaní priznať nezdaniteľnú časť na daňovníka zamestnancovi, ktorý je daňový rezident Českej republiky?

a) Môže, rovnako ako daňovému rezidentovi SR


3. Môže si uplatniť nárok na nezdaniteľnú časť na manželku zamestnanec, ak jeho manželka počas celého roka 2013 pracovala na polovičný úväzok (príjem brutto 250 eur mesačne), súčasne poberala rodičovský príspevok a naviac študovala v externom štúdiu na vysokej škole?

a) Môže, lebo jeho manželka počas celého roka poberala rodičovský príspevok4. Manželka zamestnanca bola do 15. januára 2013 evidovaná nezamestnaná (bola jej vyplatená dávka 100 eur), od 16. januára 2013 začala poberať materské, 3. marca 2013 sa jej narodilo dieťa, materské poberala do 10. septembra 2013 (celkom jej bola vyplatená suma materského 3200 eur), od septembra 2013 začala poberať rodičovský príspevok. Iné príjmy nemala. Aký je správny postup pri určení sumy nezdaniteľnej časti na manželku?

b) 3735,94 - 3300 = 435,94 eura, z toho 10/12 je 363,29 eura (nárok za 10 mes., dávka v nez. sa započíta)


5. Zamestnanec si platil dobrovoľné príspevky do druhého piliera, za rok 2013 v celkovej výške 200 eur. Túto sumu zaplatil v čase, kedy bol dobrovoľne nezamestnaný. Akú sumu si môže odpočítať od základu dane, ak jeho základ dane za rok 2013 zo závislej činnosti je 8000 eur?


b) 160 eur (2% zo základu dane)


6. Dôchodca má so svojou manželkou, ktorá je nezamestnaná, príjem z prenájmu nehnuteľnosti za rok 2013 celkom 4600 eur. Nehnuteľnosť vlastnia v bezpodielovom spoluvlastníctve. Iné zdaniteľné príjmy nemajú. Musia podať daňové priznanie k dani z príjmov?


b) Nemusia, lebo príjem si medzi seba môžu rozdeliť napoly, z príjmu z prenájmu nehnuteľnosti sa zdaňuje len suma nad 500 eur a pri príjme do 1867,97 eura sa DP nemusí podať.

7. Študent - daňový rezident SR - mal v roku 2013 príjmy z dohody u jedného zamestnávateľa na Slovensku v celkovej výške 1500 eur a u jedného zamestnávateľa v Českej republike. V ČR šlo o nízku sumu v prepočte 100 eur, z ktorej daň v ČR neplatil. Môže slovenského zamestnávateľa požiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane?


b) Nemôže, pretože mal zdaniteľný príjem v zahraničí


8. Zamestnanec si počas roka 2013 platil dobrovoľné dôchodkové poistenie do Sociálnej poisťovne v celkovej výške 1800 eur. Môže sa mu celá táto suma odpočítať od zdaniteľných príjmov?


b) Môže, celá suma zaplatená na dobrovoľné dôchodkové poistenie do SP sa môže odpočítať

9. Zamestnanec mal za rok 2013 zdaniteľný príjem z pracovného pomeru presne 2026 eur, príjem z pracovného pomeru poberal počas šiestich kalendárnych mesiacov, inak bol nezamestnaný. Má nárok na zamestnaneckú prémiu a ak áno, v akej výške?


b) Má nárok na sumu 21,49 eura (lebo mal príjem len počas 6 mesiacov)

10. Zamestnanec si v žiadosti o ročné zúčtovanie dodatočne uplatňuje daňový bonus na dieťa, ktoré vo februári 2014 dovŕšilo 3 roky. Musí k žiadosti doložiť kópiu vyhlásenia, ako sa bude starať o dieťa, ktoré podal v týchto dňoch na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny?


c) Nie, nemusí
Negoti
21.02.14,09:19
1a
2a
3a
4b
5b
6b
7b
8b
9c
10c
Leila
21.02.14,09:19
1-a

2-a

3-a

4-b

5-b

6-b

7-b

8-c

9-b

10-c

Ing. Lucia Jamrišková

Prešernova 4

811 02 Bratislava
edep
21.02.14,09:20
1c,2b,3b,4c,5b,6b,7a,8c,9c,10c
kufelova
21.02.14,09:20
1a, 2b, 3a,5b, 6b, 7b, 8c, 9c, 10c

k otazke c.4 je postup nasledovny: 3.735,94-3300(cely rok a davka v nezamestnanosti sa do prijmu zapocita)
anmi
21.02.14,09:21
1a
2a
3b
4b
5a
6c
7b
8b
9a
10c
sbdlc
21.02.14,09:21
Odpovede na test:
1)a
2)c
3)b
4)b
5)c
6)a
7)b
8)c
9)b
10)c
samo zv
21.02.14,09:22
1c 2b 3a 4a 5a 6b 7b 8c 9b 10c
Slava1
21.02.14,09:22
1c

2b

3a

4c

5b

6c

7b

8c

9c

10c
Magnesia
21.02.14,09:23
1b 2b 3a 4b 5b 6b 7b 8a 9b 10c
evelyn123
21.02.14,09:23
Odpoveď:

1 a), 2 b), 3 b), 4 c), 5 b), 6 b), 7 b), 8 c), 9 b), 10 c)
anika
21.02.14,09:24
1A, 2B,3A,4A,5B,6A,7B,8C,9C,10C
lubka0907
21.02.14,09:26
1a
2b
3a
4b
5b
6c
7b
8c
9b
10c
natcha
21.02.14,09:26
aaabbbbacc
tomare
21.02.14,09:28
1a2a3a4a5b6b7b8b9c10c
Amanda
21.02.14,09:28
1 a

2 a

3 a

4 c

5 b

6 a

7 b

8 b

9 c

10 c
sollange
21.02.14,09:28
aaabbbbbcc
elesta
21.02.14,09:29
1a,2b,3b,4a,5a,6b,7b,8c,9b,10c
Nnika
21.02.14,09:29
1a, 2b, 3a, 4b, 5b, 6b, 7b, 8b, 9a, 10c
uzivatel2
21.02.14,09:30
1. a
2. a
3. a
4. b
5. c
6. b
7. b
8. c
9. c
10. c
MartuskaN
21.02.14,09:33
1a, 2b, 3a, 4c, 5b, 6b, 7b, 8c, 9c, 10c
koalko
21.02.14,09:35
1a, 2b, 3b,4c, 5b, 6b, 7b, 8c, 9b, 10c,
kudrlinka
21.02.14,09:36
1a 2b 3a 4a 5b 6b 7b 8c 9c 10c
Alena Čekelová
21.02.14,09:37
1a,2a,3a,4b,5b,6b,7b,8b,9b,10c
leštík
21.02.14,09:37
1a; 2a; 3a; 4b; 5b; 6b; 7b; 8b; 9b; 10c
Ysa
21.02.14,09:38
aaabbbbbcc
suzy8
21.02.14,09:38
bcbabcabba
darling
21.02.14,09:40
aaabbbbbbc
harvaessen
21.02.14,09:41
1a, 2b, 3a, 4a, 5a, 6a, 7c, 8c, 9a, 10c
Melnick
21.02.14,09:44
1a, 2b,3a, 4iný postup

, 5b, 6b, 7b

, 8c, 9a, 10 c Upravovala som bod 7 :(
Maňaska
21.02.14,09:45
a b a a b b b c c c
danyméky
21.02.14,09:45
veľký test mzdárov

1a,2a,3a,4b,5b,6b,7b,8c,9c,10c

pardón za zaslanie výsledkov do zlej témy na drakovi
Jolie
21.02.14,09:47
1a, 2c, 3c, 4c, 5b, 6b, 7b, 8c, 9b, 10c
Strela
21.02.14,09:47
1a,2a,3a,4a,5b,6b,7b,8c,9c,10c.
anela23
21.02.14,09:48
1a, 2b, 3a, 4b, 5b, 6c, 7b, 8c, 9b, 10c
EPk
21.02.14,09:48
aaabbbbbbc
Magda Brňáková
21.02.14,09:48
1a,2a,3a,4b,5b,6b,7b,8c,9c,10c
Xanti
21.02.14,09:49
1a) , 2a) 3a), 4c), 5b), 6b), 7b), 8b), 9c), 10c)
boban
21.02.14,09:50
1a

2b

3a

4c

5a

6b

7b

8b

9b

10cJana
Sendzova
21.02.14,09:56
1c

2a

3a

4b

5b

6b

7b

8b

9c

10c
monique161
21.02.14,09:56
Odpovede: 1a, 2a, 3a, 4b, 5b, 6b, 7b, 8b, 9c, 10c
Caty
21.02.14,09:57
c, b, a, a, b, a, c, c, c, c,
Dragašeková Mária
21.02.14,09:57
1a,2c,3a,4a,5b,6b,7b,8c,9a,10c
Kvaka
21.02.14,09:58
1a,2b,3a,4b,5b,6b,7b,8b,9c,10c
dodo777
21.02.14,09:59
1.a,2.a,3.a,4.b,5.b,6.b,7.b,8.b,9.b,10.c
jankapl
21.02.14,09:59
a b a a b b b c b c
zumba1
21.02.14,10:03
ababbbbcac
Anna332
21.02.14,10:04
aaabbbbbcc
Frcka
21.02.14,10:05
1a, 2b, 3a,4a,5a,6a,7b,8b,9b,10c
marigy
21.02.14,10:06
1a,2b,3a,4b,5b,6b,7b,8c,9b,10c
Frcka
21.02.14,10:07
Nie je mi jasné celkom delenie pri 4 otázke, keďže si myslím, že nárok má na celú výšku, keďže podmienky splňala celý rok a dávka v nezamestnanosti je súčasťou jej príjmov.
Martina Mikušová
21.02.14,10:09
1 a

2 a

3 b

4 b

5 b

6 b

7 b

8 c

9 a

10 c
lassro
21.02.14,10:15
1a,2b,3a,4c,5b,6a,7b,8c,9c,10c
mazurka
21.02.14,10:17
1a

2a

3a

4b

5b

6b

7b

8c

9c

10c
*Fénix
21.02.14,10:18
aaabbbbbbc
kathie186
21.02.14,10:19
1a 2c 3a 4a 5b 6b 7b 8b 9c 10a
dobronika
21.02.14,10:20
1a2c3a4b5b6c7b8a9a10c
Mona.M
21.02.14,10:23
1A,2A,3A,4B,5B,6B,7B,8B,9B,10C
Jozef Mihál
21.02.14,10:27
Ukončenie testu a vyhodnotenie o 12:00.
JajaFabša
21.02.14,10:27
1a, 2b, 3a, 4b, 5b, 6b, 7a, 8b, 9c, 10c
Renča5
21.02.14,10:33
1a 2a 3a 4b 5b 6b 7b 8c 9c 10c
Slamôčka
21.02.14,10:34
aaabbbbcbc
Loudova
21.02.14,10:38
a,a,a,a,b,c,b,c,c,c
lubicar
21.02.14,10:41
1a,2b,3a,4a,5b,6b,7b,8c,9a,10c
Laguna13
21.02.14,10:42
1a 2a 3a 4b 5b 6b 7b 8c 9c 10c
jarsza
21.02.14,10:42
jarsza

1a

2b

3a

4b

5b

6b

7b

8b

9c

10c
marikalav
21.02.14,10:44
1a, 2a, 3a, 4b, 5b, 6a, 7b, 8c, 9b, 10c
Jozef Mihál
21.02.14,10:59
... posledná minúta, test končí o 12:00
Jozef Mihál
21.02.14,11:01
STOP.

Koniec testu.

Všetky odpovede napísané po tomto príspevku sú neplatné. Nasleduje vyhodnotenie.
Katarína111
21.02.14,11:02
1c
2c
3b
4c
5c
6c
7b
8b
9b
10c
zuzana117
21.02.14,11:04
1a, 2b, 3a, 4b, 5b, 6b, 7b, 8a, 9c, 10c
Jozef Mihál
21.02.14,11:05
Správne odpovede:

1a, 2a, 3a, 4b, 5b, 6b, 7b, 8b, 9c, 10c

Správne odpovedali:

Dana Deáková
sollange
Negoti
Ysa
monique161
Anna332


Ceny získavajú:

Dana Deáková = 1. miesto = Prístup do DRAK-a na 1 rok zdarma alebo balík mzdárskych videoškolení (http://www.porada.sk/skolenia/?p=42)

sollange = 2. miesto = Prístup do DRAK-a na 1 rok zdarma alebo minibalík mzdárskych videoškolení (http://www.porada.sk/objednavka.php?do=viewitem&cartplogproductid=83)

Negoti, Ysa, monique161 = 3. až 5. miesto = Prístup do DRAK-a na 6 mesiacov zdarma alebo jedno z mzdárskych videoškolení (http://www.porada.sk/skolenia/) alebo vstup na konzultačný seminár (http://www.porada.sk/t235543-konzultacne-seminare-v-marci-2014-a.html) zdarma

Anna332 = cena útechy (viem, dopredu sme ju neavizovali ale zaslúži si) = 20 eur v hotovosti.

Cenu si prosím uplatnite emailom u Richarda, admin@porada.sk

Gratulujeme!

A ďakujeme všetkým, čo sa testu zúčastnili.

V ďalšom príspevku nasleduje zdôvodnenie správnych odpovedí.
351
21.02.14,11:11
1a

2a

3a

4b

5b

6b

7b

8c

9b

10c
Gita Medová
21.02.14,11:16
1a) 2a) 3a) 4b) 5b) 6b) 7a) 8c) 9c) 10c)
Jozef Mihál
21.02.14,11:21
SPRÁVNE ODPOVEDE:

1. Dôchodca, vdovec (starobný dôchodok poberá od roku 2012) si v žiadosti o ročné zúčtovanie chce uplatniť nárok na nezdaniteľnú časť na daňovníka. Za rok 2013 mal zo Sociálnej poisťovne vyplatený starobný dôchodok celkom 3600 eur, vianočný príspevok 65 eur a vdovský dôchodok 1200 eur. Dosiahol základ dane 19000 eur. Má nárok na nezdaniteľnú časť na daňovníka a ak áno, v akej výške?

a) Má nárok vo výške 135,94 eura.

Od sumy 3735,94 eura odpočítame celkovú sumu vyplatenú ako starobný dôchodok, a to bolo 3600 eur. Vianočný príspevok ani vdovský dôchodok neberieme do úvahy.

2. Môže zamestnávateľ v ročnom zúčtovaní priznať nezdaniteľnú časť na daňovníka zamestnancovi, ktorý je daňový rezident Českej republiky?

a) Môže.

Na uplatenie nezdaniteľnej časti na daňovníka majú nárok aj daňoví nerezidenti SR, rovnako ako daňoví rezidenti SR. Podmienka výšky príjmov na území SR najmenej 90% všetkých príjmov sa uplatňuje pri nároku na manželku a na daňový bonus.

3. Môže si uplatniť nárok na nezdaniteľnú časť na manželku zamestnanec, ak jeho manželka počas celého roka 2013 pracovala na polovičný úväzok (príjem brutto 250 eur mesačne), súčasne poberala rodičovský príspevok a naviac študovala v externom štúdiu na vysokej škole?

a) Môže.

Manželka počas celého roka poberala rodičovský príspevok z čoho je zrejmé, že splnila podmienku starostlivosti o dieťa podľa § 3 ods. 2 zákona o rodičovskom príspevku a teda jednu z nových podmienok na uplatnenie nezd. časti na manželku. To, že v danom prípade aj pracovala a externe študovala, nie je podstatné (samozrejme ovplyvní to výšku vlastného príjmu ale nie samotného nároku).

4. Manželka zamestnanca bola do 15. januára 2013 evidovaná nezamestnaná (bola jej vyplatená dávka 100 eur), od 16. januára 2013 začala poberať materské, 3. marca 2013 sa jej narodilo dieťa, materské poberala do 10. septembra 2013 (celkom jej bola vyplatená suma materského 3200 eur), od septembra 2013 začala poberať rodičovský príspevok. Iné príjmy nemala. Aký je správny postup pri určení sumy nezdaniteľnej časti na manželku?

b) 3735,94 - 3300 = 435,94 eura, z toho 10/12 je 363,29 eura.

A to preto, lebo:
- do vlastného príjmu sa započíta dávka v nez. i materské a vlastný príjem tak je 3300 eur,
- nárok je za mesiace január (1.1. bola na úrade práce) a apríl až december (1.4. už bolo dieťa na svete),
- nárok nie je za mesiace február a marec (1.2. už na úrade práce nebola, 1.3. sa dieťa ešte nenarodilo), to že od 16. januára poberala materské, nehrá rolu,
- nárok tak je za 10 mesiacov.

5. Zamestnanec si platil dobrovoľné príspevky do druhého piliera, za rok 2013 v celkovej výške 200 eur. Túto sumu zaplatil v čase, kedy bol dobrovoľne nezamestnaný. Akú sumu si môže odpočítať od základu dane, ak jeho základ dane za rok 2013 zo závislej činnosti je 8000 eur?

b) 160 eur.

Odpočítať si môže zaplatené dobrovoľné príspevky (200) , najviac však do výšky 2% zo základu dane - teda sumu 160 eur. To, či príspevky zaplatil vtedy, kedy bol alebo kedy nebol zamestnancom, nehrá rolu.

6. Dôchodca má so svojou manželkou, ktorá je nezamestnaná, príjem z prenájmu nehnuteľnosti za rok 2013 celkom 4600 eur. Nehnuteľnosť vlastnia v bezpodielovom spoluvlastníctve. Iné zdaniteľné príjmy nemajú. Musia podať daňové priznanie k dani z príjmov?

b) Nemusia, lebo príjem si medzi seba môžu rozdeliť napoly, z príjmu z prenájmu nehnuteľnosti sa zdaňuje len suma nad 500 eur a pri príjme do 1867,97 eura sa DP nemusí podať.

7. Študent - daňový rezident SR - mal v roku 2013 príjmy z dohody u jedného zamestnávateľa na Slovensku v celkovej výške 1500 eur a u jedného zamestnávateľa v Českej republike. V ČR šlo o nízku sumu v prepočte 100 eur, z ktorej daň v ČR neplatil. Môže slovenského zamestnávateľa požiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane?

b) Nemôže, pretože mal zdaniteľný príjem v zahraničí.

Nie je rozhodujúce, že šlo o malú sumu, z ktorej v ČR daň neplatil.

8. Zamestnanec si počas roka 2013 platil dobrovoľné dôchodkové poistenie do Sociálnej poisťovne v celkovej výške 1800 eur. Môže sa mu celá táto suma odpočítať od zdaniteľných príjmov?

b) Môže, celá suma zaplatená na dobrovoľné dôchodkové poistenie do SP sa môže odpočítať.

Je to v súlade s § 5 ods. 8 zákona o dani z príjmov.

9. Zamestnanec mal za rok 2013 zdaniteľný príjem z pracovného pomeru presne 2026 eur, príjem z pracovného pomeru poberal počas šiestich kalendárnych mesiacov, inak bol nezamestnaný. Má nárok na zamestnaneckú prémiu a ak áno, v akej výške?

c) Nemá nárok.

Nesplnil podmienku, podľa ktorej zdaniteľný príjem zo závislej činnosti musí byť najmenej vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, teda 2026,20 eura. Chýbalo mu 20 centov.

10. Zamestnanec si v žiadosti o ročné zúčtovanie dodatočne uplatňuje daňový bonus na dieťa, ktoré vo februári 2014 dovŕšilo 3 roky. Musí k žiadosti doložiť kópiu vyhlásenia, ako sa bude starať o dieťa, ktoré podal v týchto dňoch na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny?

c) Nie, nemusí.

Vyhlásenie o starostlivosti o dieťa síce musí podať na UPSVaR, ale nemusí jeho kópiu doložiť k žiadosti o ročné zúčtovanie, resp. o uplatnenie DB.
Roľnícke družstvo Cerovan
21.02.14,11:24
Mária Murínová
1a)
2b)
3a)
4a)
5a)
6a)
7b)
8a)
9b)
10c)
Xanti
21.02.14,11:27
Ďakujem,
bol to veľmi poučný test, v podstate otázka č. 4 a jej vysvetlenie mi pomohlo pochopiť ako to funguje tento rok, pretože podobný prípad mám a jediné šťastie, že som DP ešte nespracovala. Lebo by som sa pomýlila v DP 2013. Ďakujem.
natcha
21.02.14,11:28
Otázka č.8
§ 5 ods. 8 zákona o dani z príjmov: Základom dane (čiastkovým základom dane) sú zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti znížené o poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec, alebo príspevky na zahraničné poistenie zamestnanca, na ktorého sa vzťahuje povinné zahraničné poistenie rovnakého druhu.
Uvedené znenie zákona hovorí o povinných nie dobrovoľných príspevkoch
Xanti
21.02.14,11:30
natcha,
ked sa prihlásiš na dobrovolné poistenie stáva sa pre teba povinným ho platiť.
Jozef Mihál
21.02.14,11:35
natcha, stačí googlovať a úplne stačí si pozrieť poučenia k daňovým priznaniam.

Xanti - ďakujem, príprava otázok dala zabrať a niektoré boli jednoduché, niektoré "zákerné", snaha však bola o "edukačné" otázky aby si z testu odniesli pozitívnu skúsenosť aj tí, čo možno v jedinej otázke zaváhali.
Nnika
21.02.14,11:39
Bolo to naozaj veľmi poučné. Ďakujem. Všetkým víťazom blahoželám.
lihota
21.02.14,11:43
1/ c

2/b

3/a

4/b

5/a

6/b

7/b

8/c

9/a

10/c
Xanti
21.02.14,11:46
No veru, boli zákerné poniektoré otázky .. a zistila som, že viem toho celkom dosť, oproti poniektorým ako som dívala na rôzne odpovede.


Tiež sa pripájam a víťazom blahoželám.
Mila123
21.02.14,11:55
aj ja sa pripájam, mňa osobne zradilo tých 0,20 €.......a viem, že skoro nič neviem......
Anna332
21.02.14,11:56
Ďakujem, ďakujem, ďakujem veľmi pekne, správne odpovede len vďaka kvalitne odvedenej práci školiteľa na tému ročného zúčtovania - samozrejme RNDR. Jozef Mihál.

Super rozptýlenie popri všetkým problémom, s ktorými sa pri našej práci stretávame.
jarsza
21.02.14,12:21
Blahoželám víťazom.

Bolo to poučné a boli tam proste chytáky. Nebolo to také ťažké, očakávala som zložitejšie otázky.

Aspon sme si zopakovali svoje znalosti.

Bolo to fajn.
J+K
21.02.14,13:52
Blahoželám víťazom a ďakujem za takúto skúsenosť. Bolo zaujímavé otestovať sa :)
Jozef Mihál
21.02.14,15:14
Ďalší test bude o dva týždne a bude tematicky zameraný na legislatívne zmeny pre rok 2014. A ceny budú ešte zaujímavejšie ako dnes.
marikalav
21.02.14,19:36
test bol super, aspoň som sa dostala späť po RD, len sa chcem ešte spýtať na otázku č.6, keď si 2 ľudia rozdelia 4600, je to viac ako 500 aj 1867,97 eur, tak by sa DP malo podať....?
Ľaľa
21.02.14,20:02
test bol super, aspoň som sa dostala späť po RD, len sa chcem ešte spýtať na otázku č.6, keď si 2 ľudia rozdelia 4600, je to viac ako 500 aj 1867,97 eur, tak by sa DP malo podať....? Počítajme spolu 4600:2 osoby (vlastníci) =2 300 eur na osobu,

2300 - 500 (oslobodenie od dane) = 1800 eur na jednotlivca, čo je menej ako 1867,97 eur na jednotlivca, čiže z toho vyplýva, že nemusia podať daňové priznanie.
Jozef Mihál
22.02.14,11:16
Presne tak, súhlasím s Ľaľa.
marikalav
22.02.14,23:25
aha, dakujem pekne za vysvetlenie :)
Jaška
07.03.14,09:12
1c, 2a, 3a, 4b,5b,6c,7b,8a,9b,10c
Jaška
07.03.14,09:14
Odpoveď, 1c, 2a, 3a, 4b, 5b, 6c, 7b, 8a, 9b, 10c.
Jozef Mihál
07.03.14,09:26
Odpoveď, 1c, 2a, 3a, 4b, 5b, 6c, 7b, 8a, 9b, 10c.

Pozor, sem sa nepíšu odpovede k dnešnému testu (7.3.2014), píšte ich sem:

http://www.porada.sk/t238076-velky-test-tu-su-otazky-pre-mzdarov-o-ceny-k-legislativnym-zmenam-2014-a.html
koalko
07.03.14,09:27
1/c, 2/c, 3/c, 4 tam kde 0, 5/a, 6/a, 7/a, 8/c, 9/a, 10/c,
koalko
07.03.14,09:31
1c,2c,3c,4a,5a,6a,7a,8c, 9a,10a
Jozef Mihál
07.03.14,10:23
1c,2c,3c,4a,5a,6a,7a,8c, 9a,10a

Pozor, sem sa nepíšu odpovede k dnešnému testu (7.3.2014), píšte ich sem:

Veľký test (tu sú otázky) pre mzdárov o ceny k legislatívnym zmenám 2014 (http://www.porada.sk/t238076-velky-test-tu-su-otazky-pre-mzdarov-o-ceny-k-legislativnym-zmenam-2014-a.html)
pajbelko
23.04.14,10:56
1a

2b

3a

4a

5c

6b

7a

8a

9b

10c
Eva .Beriacová
24.04.14,04:40
1a

2a

3a

4b

5b

6b

7b

8b

9b

10c
tester
03.07.14,07:21
test