hronka
26.02.14,09:31
Jednoosobová s.r.o. - konateľ je zároveň zamestnanec. V r. 2012 mu bol vyplatený podiel na zisku z r.2011 a v r.2013 mu vznikol z tohto titulu nedoplatok z RZZP, ktorý aj uhradil v r.2013. Môže si nedoplatok z RZZP uplatniť v RZD za r.2013? Je možné tento nedoplatok uviesť v IV. oddiele Žiadosti o RZD? Ďakujem
J+K
27.02.14,07:00
O sumu zaplateného nedoplatku z RZZP si navýši zaplatené poistné .
hronka
27.02.14,07:48
čiže môžem to dať v ročnom zúčtovaní dane? IV.oddiel Žiadosti o RZD?
J+K
27.02.14,13:15
Áno.
hronka
27.02.14,14:01
ďakujem