Katarina5555
26.02.14,10:31
V roku 2012 sme poskytli pôžičku , požičané nov.2012, splatenie marec 2013 a teda v súvahe 2012 som to vykázala ako krátkodobú pohľadávku. Ale v roku 2013 nebola uhradená a mám tú pôžičku teraz vykázať ako dlhodobú pohľadávku alebo nechať v krátkodobých pohľadávkach?????
Orsz
26.02.14,14:13
Ak bola splatná do 1 roka (vo vašom prípade áno) tak je to krátkodobá pôžička. Hodnotenie krátkodobosti a dlhodobosti závisí od dohodnutej dĺžky splatnosti, nie kedy ju zaplatí. Takže evidujte ju naďalej ako krátkodobú pôžičku.