eko
28.05.04,08:58
Mám 2 problémy - pokúsim sa ich stručne popísať. Poraďte prosím!!!

1. Došlá fa - Maďarsko faktúruje mesačnú paušálnu čiastku
služba: nájom vozňov (vozne sa potom pohybujú: Slovensko-Maďarsko-Juhoslávia-Poľsko-Rumunsko-Česko..)
Na došlej faktúre je DPH. Je to správne? Ako máme DPH vysporiadať my? Máme ju zaplatiť dodávateľovi? Ako ju potom dostaneme späť?

2. Vyšlá fa - prepravné na úseku: z maďarskej hranice k maďarskému dodávateľovi
História: Železnice Maďrskej republike vyúčtovali prepravné slovenskej prepravnej spoločnosti (s ktorou máme prepravnú zmluvu) a ona vyúčtovala prepravné nám. Prepravné však podľa dodacej podmienky má platiť odberateľ z Maďarska.
Takže: my refakturujeme prepravné maďarskému odberateľovi.
S DPH?