jozefinka
26.02.14,13:52
Prosím Vás, aká zamestnanecká prémia (a či vôbec) mi patrí ak som:
zamestnanie 11 mesiacov, 1 mesiac na ÚP
mám potvrdenie o zdaniteľných príjmoch, kde: r.01 úhrn zúčtovaných....... je 3714,72 eur, r.02 je.......1-11 mesiacov, r.03 je.......497,48 eur celkom aj SP a ZP, r. 04 čiastkový základ dane je ...........................3217,24 eur, r.05 je .............................0 eur, r. 06 je .....................3424,52.
Prosím mám nárok na ZP , a koˇko? ďakujem Vám.
cloe
26.02.14,15:59
Keďže máš príjmy v rozmedzí od 2026,20 do 4052,40 €, tvoja výška zamestnaneckej prémie bude pomerná časť zo sumy 42,98 za 11 mesiacov, teda 39,40 €