Natty
01.03.14,13:21
Auto zakúpené od inej FO na fyzickú osobu 31.12.2012. Predtým bola vlastníkom vozidla PO. Preradené do obchodného majetku 18.1.2013. Začiatok používania 1.2.2013. Účtovanie v JÚ. Jedná sa o staršie auto, vyrobené a používané od r. 2003.
Sarlotka
01.03.14,17:43
ja by som ho zaradila v nulovoj hodnote a neodpisovala
Natty
01.03.14,20:11
Sarlotka, ďakujem. Mám tomu rozumieť tak, že ho zaradím do dlhodobého majetku s obstarávacou cenou nula? Szčo nie je platcom DPH. V staršom článku z r. 2011 som našla toto: účtovná jednotka nie je povinná uplatňovať daňové odpisy, je to jej právo. Ide o to, že szčo odpisy nechce uplatňovať, ale auto zaradené v obchodnom majetku chce mať. V zákone o dani z príjmu sa v § 22 ods. 2 uvádza, že Hmotným majetkom odpisovaným na účely tohto zákona sú
a) samostatné hnuteľné veci, prípadne súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie, ktorých vstupná cena je vyššia ako 1 700 eur a prevádzkovo-technické funkcie dlhšie ako jeden rok, môžem sa oprieť o toto ustanovenie zákona a predmetné auto neodpisovať?
Sarlotka
01.03.14,20:47
an dolezity je len nejaky papier ze ho zaraduje do obchodneho majetku, ale potom pozor ked ho budete predavat zdanujete prijem a to az do 5 rokov od vyradenia
Natty
01.03.14,21:06
Veľmi pekne ďakujem :)