melindi
05.03.14,14:59
Dobrý deň!
Čo je daňový bonus? Kedy máme na to nárok? Ja som rodila 28.05.2013. Predtým som robila v jednej firme viac ako sedem rokov. Moj druh, otec dieťa je podnikateľ. Máme aj mi na to nárok?
kn-alka
05.03.14,14:00
http://www.podnikajte.sk/dane-a-uctovnictvo/c/814/category/dan-z-prijmov/article/danovy-bonus-na-dieta-2012-2013.xhtml

Hranica príjmu pre priznanie nároku = 6-násobok minimálnej mzdy = 6 x 337,70 eura = 2026,20 eura.


Daňový bonus za rok 2013

Január - jún 2013 suma 21,03 eura na jedno dieťa.
Júl - december 2013 suma 21,41 eura na jedno dieťa.
Za celý rok 2013 suma 254,64 eura na jedno dieťa.

Daň z príjmov
§ 33
Daňový bonus


(1) Daňovník, ktorý v zdaňovacom období mal zdaniteľné príjmy podľa § 5 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy 123) alebo ktorý mal zdaniteľné príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy 123) a vykázal základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2, môže si uplatniť daňový bonus v sume 21,41 eura mesačne na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom;57) prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti 57) nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu. O sumu daňového bonusu sa znižuje daň.

(2) Za vyživované dieťa daňovníka, a to vlastné, osvojené, dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu a dieťa druhého z manželov, sa považuje nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu.125)
Anik
05.03.14,14:03
ty ak si mla zdaniteľný príjem v roku 2013 vyšší ako 2026,20
tak by si mala nárok na 8 mesiacov, alebo ak druh otec dieťaťa ma príjem vyšší ako 2026,2 ra rok 2013 a nebol v strate a máte spoločné bydlisko by si tiež mohol uplatniť DB, neverím, že ak by sa opýtal jeho účtovníčky, že mu nevysvetlí čo je to daňový bonus a za akých podmienok má naňho nárok
wirgi
05.03.14,14:08
Ak spĺňate ostatné podmienky ako píše kn-alka, tak máte nárok na DB za mesiace 05 až 12/2013 vo výške 170,52 eur
melindi
05.03.14,14:14
Dakujem.