Hepi
09.03.14,11:27
Robím neveste danové priznanie typ A. Mám ho už vypracované, ale potrebujem poradiť s riadkami. Riadok 55: 701,86, riadok 56: 509,28 riadok 57: 192,58 riadok 58: 0 riadok 59: 509,28 a tu som sa zastavila, lebo v riadku 60 má byť suma danového bonusu na poukázanie správcom dane, t.j. r.59 - r.55 a to musí byť má byť vyšší ako nula. Čo tam mám napísať?
Takže ešte raz: r.36 - 7429,94 r.40 - 3735,94 r.41 - 3694,00 r.42 - 701,86 a teraz mi poraďte, čo s tým daňovým bonusom. Má ho dostať na dve deti. Ako mám vypísať tie riadky od r.55?
Ešte sa vraciam k svojej otázke. Asi som vás doplietla. Preddavky na daň má zaplatené vo výške 879,29. A teraz skúste poradiť. Mne to vychádza, že by mala mať daňový preplatok 686,21, t.j. aj vrátane daňového bonusu. Mala som vypisovať riadok 55 alebo iba 56 a 58?
veronikasad
09.03.14,10:28
Uveď počet detí a akú sumu DB jej vyplatil zamestnávatel
Antonia Jendrišáková
09.03.14,11:35
Pri r.60 r.59 -r.55 väčší ako nula t.j. 509,28 - 701,86 = -192,58 je číslo menšie ako nula uvedieš nulu. Okrem toho si započítala daňovú povinnosť s bonusom, nemôžeš žiadať poukázať z DÚ. Bonus máš 2 deti 12 mesiacov.
Anik
09.03.14,11:35
keby si radšej bola napísala aspoň základ dane a preddavky zapl. podľa §35
takto sa Ti veľmi ťažko odpovedá, len predpokladám, že DB by mal byť vyplatený naraz za 2 deti tá suma na r. 60 bude - 0
a zostane Ti ešte zaplatiť 192,58
opäť len predpokladám, že na r. 61 bude - 0
potom predpokladám, že na r. 63 má zrazenú daň , ktorá bude možno okolo 700 eur nakoľko je to zo zam. pomeru a tam sa väčšinou dane vysporiadavajú korektne
opäť len predpoklad - sumu z r. 63 ponížiš o daň ktorú máš ešte doplatiť 192,58
a na r.64, alebo 65 Ti výjde preplatok, alebo nedoplatok
Ak by si bola napísala riadne r. aj s číslami tak si to mohla mať bez tých

prepokladov tak sa Ti v tomto radilo veľmi ťažko

55-701,86
56-509,28
57 -192,58
58-0
59-509,28
60-0
61-0
63 - 879,29
65 --879,29-192,58 == 686,71
Anik
09.03.14,17:31
aj si si prečítala moju odpoveď a koľko bolo zaplatenej dane nech len nepredpokladáme , tie čísla okrem r. 63 máš v mojom príspevku
Hepi
09.03.14,21:48
Ďakujem, to znamená, že bude žiadať len o vyplatenie daňového preplatku, alebo označím aj daňový bonus aj daňový preplatok.
Anik
09.03.14,21:52
len daňový preplatok