jeltur
15.03.14,11:14
Nevie to náhodou niekto? aký dátum má byť na Výkaze o majetku a záväzkoch, keď živnosť (http://www.porada.sk/zivnost#__AUTOKW) bola ukončená v auguste 2013? Hore som dala dátum k 31.12.2013 a za obdobie od 01.2013 do 12.2013. Nemám tam uviesť dátum radšej august 2013 v obidvoch prípadoch?
Anik
15.03.14,13:06
uveď tam ten august nie k 31.12.2013