hana22
16.03.14,18:58
je možné odpočítať v zdaňovacom období 2013 stratu za rok 2012, ak živnostník ukončil živnosť (http://www.porada.sk/zivnost#__AUTOKW) k 28. 02. 2013??